GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,YALÇIN DORSE
Toyota’nın Yeni COO’su İsmail Ergun
Toyota’nın Yeni COO’su İsmail Ergun
Gürcistan Geçiş Belgeleri  Kapıkule ve Hamzabeyli  Sınır Kapılarında Kullanıma  Açıldı
Gürcistan Geçiş Belgeleri Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında Kullanıma Açıldı
What Is Happening In The Transportation Sector For Corona Virus Pandemic?

What Is Happening In The Transportation Sector For Corona Virus Pandemic?

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
2 Ekim 2019 Çarşamba - 15:51

Dijital Takografın Üretim ve Servisinde Tek Yetkili: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, takograf cihazların üretimine ve üretim sonrasında verilen servis hizmetine ilişkin tüm süreçleri, yapılması gerekenleri ve yükümlülükleri Kamyonum'la paylaştı.

Dijital Takografın Üretim ve Servisinde Tek Yetkili: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Dijital Takograf sistemin ulusal otoritesi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bu cihazların trafikte kontrol ve denetimini sağlayan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da, takograf cihazları ve aksamlarının tip onayları konusunda ve bu cihazlara hizmet verecek olan servislerin/servislerde çalışacak olan personelin kriterlerinin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, denetlenmesi gibi hususlarda yetkili tek otorite olarak belirlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, bu cihazların üretimine ve üretim sonrasında verilen servis hizmetine ilişkin tüm süreçleri, yapılması gerekenleri ve yükümlülükleri bizlerle paylaştı.

“AT Tip Onay Belgesi Olmayan Takograf Cihazlarının Üretimi ve Piyasaya Arz Edilmesi Gibi Bir Durum Mevzuata Aykırılık Teşkil Etmektedir”

Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlar, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak hangi nitelikte üretilmelidir? Teknik olarak detaylandırır mısınız?

Ülkemizde mevzuatla teknik kriterleri belirlenmiş durumda olan iki çeşit takograf cihazı bulunmakta olup bunlar analog takograf cihazı ve dijital (sayısal) takograf cihazı olarak isimlendirilmiştir. Bu iki cihaz sadece ülkemizde değil Avrupa Birliği ve AETR’ye yani Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Antlaşması’na taraf ülkelerde de aynı şekilde tanımlanmakta ve kullanılmaktadır. Bu cihazlara ilişkin kriterler AETR’ye uygun olacak şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak 21/05/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş durumdadır. Bu sebeple söz konusu cihazların üretimi bu yönetmelikte belirtilen teknik şartlara ve belgelendirme süreçlerine uygun şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından AT Tip Onay Belgesi alınmak suretiyle gerçekleştirilmek zorundadır. AT Tip Onay Belgesi olmayan takograf cihazlarının üretimi ve piyasaya arz edilmesi gibi bir durum mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

“Bu Cihazlara İlişkin Teknik Kriterler En Küçük Ayrıntısına Kadar Yaklaşık 300 Sayfalık Bir Dokümanla Belirlenmiş ve Standartlaştırılmıştır”

Bu röportaj kapsamında cihazların teknik detaylarının açıklanması çok mümkün olmasa da genel bir tanımlama yapacak olursak; Analog takograf cihazı, kağıt diskler üzerine sürücünün çalışma süreleri ve araç hareket bilgilerini kaydeden cihazlar iken dijital (sayısal) takograf cihazı akıllı kartlar ile çalışan ve gerekli bilgileri hem akıllı karta hem de cihaz hafızasına kaydeden daha yüksek teknolojili cihazlardır. Bu cihazlara ilişkin teknik kriterler en küçük ayrıntısına kadar yaklaşık 300 sayfalık bir dokümanla belirlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Diğer taraftan, takograf cihazının 2006 yılında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alınmasından önce tamamen ülkemize özgü bir TSE kriterine göre üretilen ve elektronik takograf olarak adlandırılan cihazlar da ulusal düzeyde araçlarda kullanılmakta olup bu cihazların tip onayının bulunmaması ve güvenlik seviyelerinin yeterli olmaması nedeniyle analog takograf cihazlarında olduğu gibi dijital (sayısal) takograf cihazı ile değişimi zorunlu hale getirilmiştir.

“Ulusal Düzeyde Taşımacılık Yapan Araçlardan 30/06/2014 Tarihinden Sonra Tescil Edilmiş Olanlarda Dijital (Sayısal) Takograf Kullanılması Zorunludur”

Bahsettiğimiz analog ve dijital takograf cihazları hem yurt içi hem de yurt dışı taşımacılık yapan araçlarda kullanılabilmektedir. Ancak, yurt dışı taşımacılıkla ilgili AETR kuralları, yurt içi taşımacılıkla ilgili ise ulusal mevzuatımızda yer alan kurallar da dikkate alınmalıdır. Şöyle örnek vermek gerekirse, AETR ülkelerinden birine taşımacılık yapan araçlardan 30/06/2010 sonrası tescil edilmiş olanlarda dijital (sayısal) takograf kullanılması zorunludur. Diğer bir örneği de ulusal taşımacılıkla ilgili verelim, ulusal düzeyde taşımacılık yapan araçlardan 30/06/2014 tarihinden sonra tescil edilmiş olanlarda dijital (sayısal) takograf kullanılması zorunludur. Ulusal taşımacılıkta analog ve elektronik takograf cihazlarının dijital (sayısal) takografa geçiş süreci de bu kurallardan biridir.

“Tip Onayı Olmayan Bir Cihazın Üretimini Yaparak veya İthalatını Yaparak Piyasaya Arz Etmek Yasaktır”

Takograf cihazları ve diğer aksamları kimler tarafından üretilebilir, satışı yapılabilir ve servis hizmeti verilebilir? Bu konuya ilişkin yetkilendirme mevzuata göre nasıl belirleniyor?

Takograf cihazları, konuyla ilgili firmalar tarafından mevzuatta belirtilen şekilde belgelendirme süreçlerini tamamlayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından prototip cihaz için tip onay belgesi almış olanlar tarafından üretilebilir. Bunun dışında üretim için herhangi bir yetkilendirme bulunmamaktadır. Tip onayı olmayan bir cihazın üretimini yaparak veya ithalatını yaparak piyasaya arz etmek yasaktır. Dolayısıyla tip onayı olmayan bir cihazın piyasaya arz edilmemesi için piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimleri yapılarak ve cihazların periyodik kontrollerinde bu husus dikkate alınarak olumsuz durumlarda gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca, tip onayı alınarak üretimi yapılan veya ithal edilen takograf cihazları tip onay gereklerine uygunluk açısından da Bakanlık tarafından denetimlere tabi tutulabilmektedir.

Takograf cihazının satışı konusunda ise herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup serbest ticaret kapsamında firmalar tarafından doğrudan müşteriye veya dağıtıcılar aracılığı ile satışı yapılabilmektedir.

“Servislerin Yönetmeliğe Uygun Olarak Faaliyetlerine Devam Etmesini Sağlamak Amacıyla Bakanlık Tarafından Ani Denetimler Gerçekleştirilmektedir”

Takograf cihazlarına servis hizmeti verilmesi konusunda ise Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Sanayi e Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel servisler bulunmakta olup bunun dışında yetkisiz kişilerin cihazlara müdahalesi 3516 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Bu kapsamda yetkilendirme yapılacak iş yerleri ile ilgili hem fiziki hem de idari yapıya ilişkin şartlar yönetmelikte belirlenmiş olup servislerin yönetmeliğe uygun olarak faaliyetlerine devam etmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından ani denetimler gerçekleştirilmektedir.

“Takograf Cihazları ve Aksamları (Sensör, Akıllı Kart) İçin Tip Onay Başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Yapılmaktadır”

Takograf cihazları, takograf cihazı aksamları ve dijital takograflarda kullanılan akıllı kartlar için tip onayı başvuruları nasıl gerçekleşiyor? Tip onayının verilebilmesi için hangi kriterlerin sağlanması gerekiyor?

Takograf cihazları ve aksamları (sensör, akıllı kart) için tip onay başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmaktadır. Tip onay başvuruları Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmakta ve uygun olan başvurular için ilgililere tip onay belgesi düzenlenmektedir. Tip onay belgesi alan firmalar üretime başlayabilmektedirler.

Tip onay başvurusu için, cihazın sağlaması gereken çalışma prosedürlerinin test edildiği bu konuda kabiliyeti olan laboratuvarlardan alınmış fonksiyonellik belgesi, Birleşmiş Milletler konsorsiyumu tarafından tek yetkili olarak belirlenmiş olan Ortak Araştırma Merkezinden (JRC) alınan birlikte çalıştırılabilirlik belgesi ve CC ve SOG-IS çerçevesinde akredite herhangi bir kuruluştan alınan güvenlik belgesi alınmakta bunun yanı sıra yönetmelikte istenilen diğer bilgi ve belgeler istenilmektedir. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun olarak değerlendirilen başvurular için marka ve model bazında ilgili firmaya uluslararası geçerliliği olan AT tip onay belgesi düzenlenmektedir.

“Tip Onay Belgesine Uygun Olmayan Bir Cihazın Tespit Edilmesi Halinde…”

Takograf cihazları ve aksamlarının üretimini yapan firmaların, yönetmeliğe uygun üretim yaptıkları nasıl ve ne şekilde denetleniyor? Uygun üretimin yapılmadığı tespit edildiğinde nasıl bir süreç işliyor? Cezai işlemler nedir?

Bakanlığımız tarafından görev alanımıza giren ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi, yıllık bir plan çerçevesinde ve ani olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu denetimler, piyasaya arz edilen ürünlerin denetimini kapsamakta olup ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere ve tip onay belgesine esas olan şartlara uygun şekilde üretilip üretilmediğine yönelik incelemeleri ve testleri içermektedir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak da adlandırılan bu denetimlerimizde tip onay belgesine uygun olmayan bir cihazın tespit edilmesi halinde 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu kapsamında idari yaptırım süreçleri başlatılmaktadır. Bu idari yaptırımlar içerisinde ürünlerin teknik düzenlemelere uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan düzeltici faaliyetlerin firma tarafından yerine getirilmesinin sağlanması, düzeltici faaliyet uygulanamayan durumlarda firmaya teknik düzenlemeye aykırı ürünlerin toplattırılması gibi farklı süreçler yer almakta olup bunların yanı sıra sorumlu firmalara yönelik caydırıcı para cezaları da bulunmaktadır.

İthal edilen takograf cihazların Türkiye’deki yönetmeliklere uygun cihazlar olduğu nasıl kontrol ediliyor ve denetleniyor? Bu cihazların satış ve servis hizmetini kimlerin yapabileceği nasıl belirleniyor?

İthal edilen cihazların uygunluğu, satışı ve servis hizmeti gibi hususlar büyük oranda yurt içinde üretilen cihazlarla yukarıda yaptığımız açıklamalarla aynı olup tek farklılık bu tür cihazlara ilişkin ithalat sürecinde Bakanlığımızdan ithalat izninin alınmasının zorunlu olmasıdır. Bunun haricinde gerekli hallerde ithalat sırasında numune alınarak PGD süreçleri de işletilebilmektedir.

“Servisler Yaptıkları Muayene İşlemlerini Yine Bakanlığımız Tarafından Kullanıma Sunulan Online Modüller Üzerinden Gerçekleştirmek Zorunda”

Takograf cihazları için servis hizmeti veren firmalar hangi koşulları yerine getirmeli? Servislerde çalışan kişilerin teknik yeterliliği nasıl tespit ediliyor? Bu kişilerin eğitimleri ve servislerin denetimleri ne sıklıkla yapılıyor? Uygun koşulları sağlamayan firmalara uygulanan cezai işlemler nelerdir? Detaylandırır mısınız?

Servis hizmeti verecek olan firmalar, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki idari ve fiziksel koşulları yerine getirdikten sonra Bakanlık tarafından yerinde yapılan incelemeler neticesinde yetkilendirilmektedir. Teknik ve idari koşullar detaylı hususlar içerdiğinden yönetmelikten bu konunun incelenmesi daha doğru olacaktır. Bakanlık tarafından yetkilendirilen servislere ilişkin bilgiler Bakanlık veri tabanında kayıt altına alınır ve hizmet alacak kişilerin erişebilmesi için internet sitemizde güncel olarak yayınlanır. Ayrıca bu servisler yaptıkları muayene işlemlerini yine Bakanlığımız tarafından kullanıma sunulan online modüller üzerinden gerçekleştirmek zorunda olup bu bilgiler eş zamanlı olarak Bakanlık veri tabanlarına aktarılmaktadır. Aynı yönetmelikte yetkili servislerde çalışacak olan personel için de bazı kriterler konulmuştur. Bütün kriterlerin sağlanması durumunda personel, servislerde olduğu gibi portal üzerinden çalışacağı serviste yetkili kılınmakta ve yaptığı muayene işlemleri portal üzerinden takip edilebilmektedir.

“Servis İçin İdari Para Cezası Uygulanması ve Yönetmelikte Belirtilen Bazı Durumlarda ise Kişilerle İlgili Adli Süreçlerin İşletilmesi Gibi Hususlar Da Bulunmaktadır”

Bütün yetkili servisler, Bakanlığımızca her yıl hazırlanan denetim planı çerçevesinde denetlenmekle birlikte ani olarak veya yapılan şikayetler üzerine de denetlenmektedirler. Mevzuata uygun kriterleri sağlamayan servis/personel ile ilgili olarak çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu yaptırımlar servisin belirli düzeltici faaliyetleri yerine getirmesi amacıyla askıya alınması veya ciddi aykırılıklar tespit edilmesi halinde servisin iptal edilmesini, veya personel yetki belgesinin iptal edilmesini içermektedir. Bunların yanı sıra servis için idari para cezası uygulanması ve yönetmelikte belirtilen bazı durumlarda ise kişilerle ilgili adli süreçlerin işletilmesi gibi hususlar da bulunmaktadır.

“Bakanlığımız Takograf Cihazının Üretimi ile Kullanım Sırasında Periyodik Olarak Muayenesinin Yaptırılması Amacıyla Düzenleme Ve Denetim Görevini Yerine Getirmekte”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı takograf cihazlar hakkında diğer kamu kurumları ile nasıl bir iş birliği içerisinde çalışıyor? Dijital takografa geçiş sürecinde sektörün bilgi sahibi olabilmesi için eğitim faaliyetleri düzenleniyor mu?

Daha önceki soruların cevabında bahsedildiği üzere, AETR Antlaşması kapsamında takograf ile ilgili olarak ülkemizdeki otoriteler çeşitli görevler konusunda yetkili kılınmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulusal otorite olarak belirlenmiştir. Böylelikle bütün diğer otoriterle bilgi alışverişinin sağlanması ve ilgili mevzuatların uygulanması konusunda girişimlerin yapılması ile uluslararası platformlarda ulusal taleplerimizin dile getirilmesi gibi bir görevi bulunmaktadır. Ayrıca yardımcı ve bütünleştirici bir rolü de bulunmaktadır.

Bakanlığımız ise, ülkemizi takograf uygulamasının en önemli ayağı olan, takograf cihazları ve aksamlarının tip onayları konusunda ve bu cihazlara hizmet verecek olan servislerin/servislerde çalışacak olan personelin kriterlerinin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, denetlenmesi gibi hususlarda yetkili otorite olarak belirlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı da denetim birimleri sebebiyle yetkili denetim otoritesidir. Bu doğrultuda karayolunda takografa yönelik denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla mükelleftir. Bunun yanı sıra yapılan bazı değişikliklerle Karayolları Genel Müdürlüğü de yol kenarı denetim istasyonlarında takograf konusunda denetim yapma çalışmalarına başlamış durumdadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ise takograf cihazlarında kullanılan akıllı kartların basımı ve dağıtımından sorumlu yetkili otoritedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı süpervizörlüğünde çeşitli platformlarda takografa ilişkin eğitici ve öğretici paneller düzenlenmekte olup ayrıca sektörün temsilcilerini yılda en az bir defa bir araya getiren yönlendirme komite toplantısı da bu Bakanlık aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda taşımacılık sektöründe yer alan STK’lar da yer almakta olup bu toplantılara katılmayı arzu eden diğer paydaşların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile irtibata geçmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda düşünüldüğünde, Bakanlığımız daha çok takograf cihazının üretimi ile kullanım sırasında periyodik olarak muayenesinin yaptırılması amacıyla düzenleme ve denetim görevini yerine getirmekte olup bu bağlamda, üreticiler ve yetkili servisler konusunda ilgili paydaşlarla bir araya gelmekte ve bilgilendirme yapmaktadır.

Diğer taraftan Bakanlığımız, takograf kullanıcısı olan ve taşımacılık sektöründe çalışanlarla doğrudan ilgili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK’ların yapacağı faaliyetlerde bulunmaya da sıcak bakmaktadır.

“Dijital Takografın Ulusal Düzeyde de Kullanılmasına Yönelik Kararlar 2011 Yılında Alınmış ve Buna Bağlı Olarak Mevzuat Çalışmaları Yapılmıştır”

İlgili mevzuata göre dijital takografa geçiş süreci hakkında Bakanlığın görüş ve yorumları nelerdir? Geçiş süreci ne kadar sürede tamamlanacak? Bu süreçte farklı cihazların kullanılması herhangi bir aksaklık yaratabilir mi?

Takograf cihazı, sürücülerin mevzuatla belirlenmiş olan sürüş sürelerine uyup uymadıklarının tespit edilmesinde denetçi merciler için veri sağlayan ve güvenilir ve doğru çalışması gereken bir cihazıdır. Bu sebeple müdahalelere kapalı ve güvenilir bir cihazın kullanılması takograf uygulamasının başarısında en önemli unsurdur. Ancak müdahale ve manipülasyonlara açık olduğu bilinen ve yurtiçi taşımacılık sektöründe kullanılan elektronik ve analog takograf cihazlarının amacına hizmet etmediği yapılan değerlendirmeler sonucunda anlaşıldığından bu cihazların yerine çok daha güvenli bir cihaz olan ve mevcut durumda uluslararası taşımacılık yapan araçlarda kullanılması zorunlu olan dijital takografın ulusal düzeyde de kullanılmasına yönelik kararlar 2011 yılında alınmış ve buna bağlı olarak mevzuat çalışmaları yapılmıştır.

Bu çerçevede, 2012 yılında yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’nde, yaklaşık 2 yıl tolerans tanınarak 30/6/2014 tarihinden itibaren, takograf kullanması zorunlu araçlardan yeni tescil edilecek olanlarda dijital takograf kullanımı zorunlu hale getirilmiş ve ayrıca analog ve elektronik takograf kullanılan araçların model yıllarına bağlı olarak 30/6/2016 tarihinden başlayarak 31/12/2019 tarihine kadar tamamlanacak olan dijital takograf dönüşüm süreci belirlenmiştir.

Dolayısıyla 2012 yılında gündeme gelen ve mevzuata girmiş olan dijital takografa geçiş süreci, 31/12/2019 tarihinde tamamlanmış olacaktır ve 2020 yılı itibari ile araçlarda dijital takograf dışında takograf cihazının bulunmaması gerekecektir. Bu zorunluluğun 96 model öncesi araçları kapsamadığını da belirtmek gerekir.

Takograf konusunun hem sürüş süreleri ve yol güvenliği açısından hem de kamyon ve otobüs sürücülerinin sosyal haklarının korunması açısından değerlendirilmesi ve bu cihazların bu anlamda bakıldığında güvenilir cihazlar olması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Dijital takografa geçiş kararı da zaten bu bağlamda alınmış bir karardır.

“Diğer Kamu Kurumları ve STK’lara Daha Çok Görev Düştüğü Ancak Bu Çalışmalar Kapsamında Üzerimize Düşen Görevler Olması Halinde Memnuniyetle Destek Vereceğimizi Söylemek İsteriz”

Takograf cihazının kullanımı konusunda sektörde bilgi eksikliği görülmektedir. Yapılan çalışmalara ve sektörden gelen şikâyetlere ilişkin Bakanlığın görüş ve yorumları nelerdir?

Bakanlık olarak sektörü bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla bugüne değin birçok çalışma yürütülmüş olup halen de yürütülmeye devam etmektedir. Ancak sektörün oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış olması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev alanının cihazın üretimi ve periyodik kontrollerinin yapılması ile sınırlı olması nedeniyle bu çalışmalarımız takograf kullanıcıları için yeterli seviyeye gelememekte servisler ve üreticiler nezdinde karşılık bulamaktadır. Dolayısıyla takograf kullanıcısı araç sürücülerinin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konularında ilgili olabilecek ve taşımacılık sektörü ile iletişimi daha güçlü olan diğer kamu kurumları ve STK’lara daha çok görev düştüğü ancak bu çalışmalar kapsamında üzerimize düşen görevler olması halinde memnuniyetle destek vereceğimizi söylemek isteriz.

“Ulusal Düzeyde ise Akıllı Takograf (Smart Takograf) Konusunda Bir Zorunluluk Getirilmesi Öngörülmemekte”

Akıllı takograf (smart takograf) nedir ve bunların kullanımına ilişkin bir zorunluluk mevcut mudur?

Avrupa Birliği ülkelerinde bu yıl kullanımına başlanmış olan ve dijital takografın daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı akıllı takograf (smart takograf). Ancak bu cihaz henüz bu yıl Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmaya başlanmış olup mevcut durumda ne ulusal düzeyde ne de uluslararası düzeyde ülkemiz için bir kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte AETR kapsamında uluslararası taşımacılık sektöründe bir zorunluluk olması ihtimal dahilinde olmakla birlikte bu zorunluluk uluslararası taşımacılık için getirilse bile zorunluluğun getirildiği tarihten sonra tescil edilecek yeni araçları kapsayacak bu tarihten önceki araçlar buna dahil edilmeyecektir.  Ulusal düzeyde ise akıllı takograf (smart takograf) konusunda bir zorunluluk getirilmesi öngörülmemekte olup dijital takograf dönüşümünün tamamlanması ve bu cihazlarla birlikte takograf uygulamasının tam anlamıyla kurgulanması için çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuyla ilgili de Bakanlığımız internet sitesinde geniş bir açıklama mevcut olup detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

“Dijital Takograf Cihazı, 2 Yerli Firma Tarafından Tamamen Yerli Ve Milli Tasarıma Sahip Olarak Üretilmektedir”

Eklemek istedikleriniz…

Derginiz tarafından bize sunulan bu fırsat için çok teşekkür ediyor bundan sonraki süreçte de takograf sektörünün bilgilendirilmesi anlamında her türlü çalışmalarınıza katkı vermek istediğimizi söylemek istiyoruz. Son olarak doğrudan kullanıcıları ilgilendiren şu hususları da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Dijital takografa geçiş süreci bu yılsonunda tamamlanacak olduğundan analog ve elektronik takograf kullanmakta olan araç sahiplerinin yılsonuna kadar dijital takografa dönüşüm sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bakanlığımıza çok defa sorulan sorulardan biri de ithal cihazların dışında yerli dijital takograf olup olmadığı konusudur. Bununla ilgili olarak Avrupa’da sadece 3 firma tarafından üretilebilmekte olan dijital takograf cihazı, 2 yerli firma tarafından tamamen yerli ve milli tasarıma sahip olarak üretilmektedir. Dolayısıyla dijital takograf cihazı konusunda sadece ithal cihaz alternatifi yoktur ve yerli alternatifler de mevcuttur ve bu yerli cihazlarımız yurt dışında da kullanılabilmektedir.

“Periyodik Muayene İşlemlerinin 2 Yılda Bir Yetkili Takograf Servislerinde Yaptırılması Gerektiği Unutulmamalıdır”

Diğer taraftan, takograf cihazlarının periyodik muayene işlemlerinin 2 yılda bir yetkili takograf servislerinde yaptırılması gerektiği unutulmamalıdır. Yetkisiz müdahalede bulunulması halinde cihaz kullanıcılarının cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabileceğini bilmesini istiyoruz. Bu sebeple, Bakanlığımız internet sitesinde (http://msurapor.sanayi.gov.tr/) yayınlanan güncel yetkili takograf servis listelerinin kontrol edilmesi ve bu servislerde hizmet alınması gerekmektedir. Periyodik muayene işlemlerinden alınacak ücretler Bakanlığımız tarafından belirlenmekte olup 2019 yılı için bu ücret 76,6 TL +KDV şeklinde belirlenmiştir. Bu ücretten fazlasının talep edilmesi yönetmeliklere aykırıdır. Ayrıca yapılan muayene işlemlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınmış olduğundan da emin olunmasında fayda bulunmaktadır, servislerde yapılan işlemleri bu anlamda dikkatle takip etmeleri ve gerekli hallerde Bakanlığımıza durumun bildirilmesini istirham ediyoruz.

 
Uzaktan ya da Yakından Veri İndirme Çözümleri
 
TOTAL RUBIA Uzun Yol Sürücülerinin Yanında!
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Uzaktan ya da Yakından Veri İndirme Çözümleri
Ar-Ge faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirerek yerli üretim yapan ...
TOBB: "Sayısal Takograf Cihazı ile Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi Hedeflenmektedir"
“Sayısal takograf, sürücülerin veriler üzerinde değişiklik yapmak üzere ...
Dijital Takograf Uygulamasında Görülen Aksaklıklar
Takograf Dosyamızın bir diğer önemli konuğu Otomotiv Satış Sonrası Ürün ...
 
Türkiye’de Takograf Uygulaması, Aksayan Noktalar ve Çözüm Önerileri
Sektördeki en önemli dağıtımcılardan ve üreticilerden oluşan Otomotiv ...
Uluslararası Taşımacılıkta Güven Veren İsim Akarslan Nakliyat!
Kurulduğu günden bugüne birçok bir firmaya yurt içi konteyner hizmeti ...
Schmitz Cargobull Geleceğe Umutla Bakıyor
Sektörün 2015 yılından bugüne sürekli gerilediğine dikkat çeken Schmitz ...
 
Tip Onay Sürecinde İş Ortağınız Optival
Belediye Araçları Dosyamız kapsamında, araç imalatçıları ve üst yapıcılar ...
Belediyeler Araç ve Üst Yapılar İçin Neler Söyledi?
Yaşadığımız şehirlerin temizliğinin önemi her geçen gün artıyor. Daha ...
“Teslim Süresi Uygunsa ve En Önemlisi Fiyat da Uygunsa Tercih Edilmemeleri İçin Hiçbir Sebep Yok”
IVECO Türkiye’nin düzenlemiş olduğu 2019 Üst Yapıcı Buluşması’nda görüştüğümüz ...
 
Nuray PEKCAN
“KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ZATEN KÖTÜ DURUMDAYDI”
  YAZARLAR
Emre ELDENER
TÜRK LOJİSTİK FİRMALARININ BÜYÜMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ
Nizamettin KARADAĞ
Gelecekte Ülkemizin Uluslararası Bir Lojistik Üs Konumuna Geleceği Öngörülmekte…
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Covıd-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Ticari Sözleşmelere Etkisi
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
kamyonum
news
türkiye
lkw
şoför
fahrer
bus
sondakika
kamyoncu