GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,YALÇIN DORSE
Macaristan, Slovenya Geçiş Belgeleri Kullanıma Açılıyor
Macaristan, Slovenya Geçiş Belgeleri Kullanıma Açılıyor
Toyota’nın Yeni COO’su İsmail Ergun
Toyota’nın Yeni COO’su İsmail Ergun
What Is Happening In The Transportation Sector For Corona Virus Pandemic?

What Is Happening In The Transportation Sector For Corona Virus Pandemic?

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
2 Ekim 2019 Çarşamba - 15:01

Dijital Takograf Uygulamasında Görülen Aksaklıklar

Takograf Dosyamızın bir diğer önemli konuğu Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp oldu. OSS, dijital takograf uygulamasındaki eksikliklerin giderilmesi adına önemli bir misyon üstlenerek Dijital Takograf Çalışma Grubu ile bu konudaki faaliyetlerine devam ediyor.

Dijital Takograf Uygulamasında Görülen Aksaklıklar

Özalp, takograf konusunda sektördeki aksaklıkları ve bu aksaklıkların çözümüne ilişkin neler yapılması gerektiğini bizlere aktarırken, Dijital Takograf Çalışma Grubu’nun çalışmaları hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

Söyleşimizin detayları sizlerle…

Derneğiniz OSS hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası sektörünün ülkemizde gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur.

Otomotiv Satış Sonrası kanalındaki önde gelen ulusal ve uluslararası tedarikçiler, üreticiler, uluslararası ticari gruplar, servisler, dijital takograf firmaları ve toptancı şirketler gibi 200’e yakın farklı yapıdaki firmayı tek çatı altında buluşturan OSS Derneği, dağıtım kanalının gelişmesi, daha profesyonel bir yapıya gelmesi ve Avrupa standartlarına erişmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır.

OSS, uluslararası arenada faaliyet gösteren ve sektörde serbest ve adil bir piyasa rekabetinin korunması için Avrupa Birliği platformunda çalışmalar yapan FIGIEFA’nın da 2000 yılından beri üyesidir. Aynı zamanda mevcut Yönetim Kurulumuzun üyelerinden Sayın Serdar Aslan, FIGIEFA’nın 8 kişilik yönetim kurulunda yer alarak da ülkemizi temsil etmektedir.

Gerek Yönetim Kurulumuz gerek mevcut çalışma gruplarımız vasıtasıyla sektörümüzün aksayan yönlerine yeni yaklaşımlar geliştirerek, çözümler sunmak için sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Ülkemizde dijital takograf uygulamasındaki eksikliklerin giderilmesi çalışmalarına katkı sağlayabilmek adına üyelerimizden; Norm Elektronik, İntermobil, Başarı Telematik, Seyir Mobil ve Evstek gibi alanlarında öncü firmaların oluşturduğu Dijital Takograf Çalışma Grubu, yıllardır takograf konusunda farkındalık yaratabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu vesile ile Çalışma Grubu Başkanımız Sayın Vahap Tan önderliğinde emek veren tüm üyelerimize teşekkür etmek isterim.

Sizce dijital takograf uygulamasında aksayan noktalar nelerdir?

Dijital Takograf Çalışma Grubu’nun sürdürdüğü faaliyetleri yönetim olarak yakından izliyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Dijital takograf uygulamasında aksayan noktaları, tespitlerimize göre aşağıdaki başlıklar halinde sıralayabiliriz:

Şehir İçi Araçların Takograf Muafiyeti

Ülkemiz kamu otoriteleri, “trafik kazalarının azaltılması genel hedefi” çerçevesinde, Türkiye takograf teknolojisinin dünyadaki en üst seviyeye çıkarılmasına karar vermişlerdir. Böylece 2014 yılı itibari ile dijital takograf, ülke içi uygulamada hayatımıza girmiştir.

Yine trafik kazalarının azaltılması hedefleri dahilinde, eski teknoloji takografların 5 yıllık bir takvim içinde, yeni teknoloji dijital takograflarla değişimine karar verilmiş ve tüm bu konularda ciddi hukuki-teknik çalışmalar yapılmıştır.

Değişim sürecini 2016 yılından beri izliyoruz ancak bu süreçte ilk göze çarpan uygunsuzluk, şehirlerarası yolculuk yapmayacağını sadece şehir içinde çalışacağını beyan ve taahhüt eden ağır vasıtaların, takografsız olarak karayollarında faaliyet gösterebilmesidir. Bu şekilde takograf takmadan çalışan araçların toplam araçlara oranı, bildiğimiz kadarıyla yüzde 65 seviyesindedir.

“Şehir İçi Taahhütnamesine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Takograf İstisnası, Acilen Ortadan Kaldırılmalı”

O zaman akla gelen ilk soru şöyle oluyor; Trafik kazalarını azaltmak amacı ile alınan bir karar, eğer şehir içi taahhütnamesi ile yüzde 65 oranında amacından sapıyorsa, uygulamada hedeflenen başarı elde edilebilir mi? Maalesef bu sorunun cevabı olumsuz görünüyor.

Büyükşehir Kanunu’nda yapılan bazı değişikler neticesinde, şehir içi taahhütnamesi ilin tüm ilçelerini de kapsar hale gelince, bu durum son kullanıcılar tarafından kötüye kullanılmaktadır.

İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna mesafe 150 km.

Ankara’nın bir ucundan diğer ucuna mesafe 250 km.

Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna mesafe 450 km.

Bu mesafelerde seyahat eden ağır vasıtaların, çalışma- dinlenme süreleri ve hız konularında hiçbir denetime tabi olmadan araç kullanmaları, elbette trafik güvenliği açısından kabul edilebilir görünmüyor.

Derneğimize göre şehir içi taahhütnamesine bağlı olarak ortaya çıkan takograf istisnası, acilen ortadan kaldırılmalı ve uygulamanın başarısına odaklanılmalıdır.

“Uygulamanın AB Referansları Seviyesine ve Olması Gereken Noktaya Taşınması Gerektiğini Değerlendiriyoruz”

Minibüslerin Takograf İstisnası

Dijital takograf uygulamasını zaafiyete uğratan ikinci bir istisna da 17+1 yolcudan az kapasitesi olan minibüslerin takograf takmadan çalışabilmeleridir. Oysa AB ülkelerinde 9+1 yolcu taşıyan tüm vasıtalar otobüs sınıfında olup, bu araçlara takograf takılmaktadır.

Özellikle turizm sezonunda ve turizm bölgelerinde meydana gelen minibüs kazalarını basından üzülerek izliyoruz. Minibüslerle her yıl öğrenci ya da turist milyonlarca yolcu taşındığı bilinmektedir. Bu araçların kontrolsüz ve denetimsiz çalışması trafik kazalarını arttırıcı bir etkiye sebep olmaktadır.

Dolayısıyla, şehir içi taahhütnamesi ve minibüsler konusunda sözü edilen takograf istisnalarının ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu amaçla, Karayolları Trafik Kanunu (KYTK) ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde (KYTY) gerekli değişikliklerin yapılarak, uygulamanın AB referansları seviyesine ve olması gereken noktaya taşınması gerektiğini değerlendiriyoruz. 

“Dijital Takograf Uygulamasında Etkin Bir Denetim İçin, Çıktı Alarak Kontrol Yapmak İmkansızdır”

Trafik Zabıtasının Gerekli Donanım ve Yazılım Olmadan Dijital Takograf Denetimi Yapması

Dijital takograflar oldukça gelişmiş trafik kayıt cihazlarıdır. Bu takografların denetim açısından tasarım hedefi; kayıtlı verilerin uygun bir veri indirme cihazı ile elektronik ortama indirilmesi ve özel bir yazılımla indirilen verilerin analiz edilmesi esasına dayalıdır.

Ancak trafik zabıtasının (polis-jandarma) dijital takograflardan veri indirmeye uygun donanım ve yazılıma sahip olmadığını görüyoruz. Bu durumda trafik denetim personeli dijital takograflardan kâğıt çıktı alarak denetim yapmaya çalışmaktadır. Bize göre dijital takograf uygulamasında etkin bir denetim için çıktı alarak kontrol yapmak imkansızdır. Trafik zabıtasının hızla gerekli donanım ve yazılımı tedarik etmesini tavsiye etmekteyiz.

Dijital Takograf Denetim Sistematiğinin Verimli ve İşler Hale Gelmesi Gerekliliği

Dijital takograflardan istenen verimi alabilmek için uygulamanın en önemli kısımlarından biri de denetim ekosisteminin işlerliğidir. Verimli denetimden beklediklerimiz kısaca şöyle özetlenebilir:

-Yol Denetimi -Trafik Zabıtası- Uygun Donanım ve Yazılım

-Yol Kenarı Muayene İstasyonları Denetimleri- UAB -KGM

-Araç Muayene İstasyonları (TÜVTÜRK) Etkin Denetimi

-TOBB- STAUM Veri Toplama ve Analiz Merkezi Denetimleri

-Yetkili Servislerin Denetimi

-Üretici ve İthalatçıların Tip Onayı Denetimi

-Son Kullanıcıların Periyodik Muayenesi – Yetkili Servisler

Yukarıdaki denetim unsurlarının, kesintisiz ve koordinasyon içinde çalışması gerekmektedir.

Sürüş ve Dinleme Sürelerine İlişkin Mevzuat Güncellenmesi İhtiyacı

Ülkemiz mevzuatında geçerli sürüş ve dinlenme süreleri ile AB ve AETR mevzuatında küçük de olsa farklılıklar bulunmaktadır. KYTY’de gerekli değişiklikler yapılarak, mevzuat AETR esaslarına göre uyumlaştırılmalıdır.

Takograf Konusunda Uygulanan Cezaların Çeşitlendirilmesi İhtiyacı

Mevcut KYTK ve KYTY hükümleri, eski teknoloji takograflara göre kurgulanmıştır. Oysa dijital takograflarla ilgili ihlal ve teknik uygunsuzluklara uygulanacak müeyyideler, AB Hukuku’nda detaylı olarak çeşitlendirilmiş ve başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemizde de benzer bir çalışmanın yapılmasını elzem olarak değerlendiriyoruz.

Kaçak Yolla Ülkeye Sokulan İkinci El Takograflar

Gümrük Mevzuatı’na doğrudan aykırı şekilde ülkeye sokulan “ikinci el dijital takograflar”, gerek üretici ve ithalatçılarımızı, gerekse yetkili takograf servislerini zora sokmaktadır. Mevzuatımıza göre kullanılmış bir ürünün ithalatı yasaktır. Dolayısıyla “kaçak” olarak gelen bu takograflar konusunda önlem alınmasını öneriyoruz.

 
Türkiye’de Takograf Uygulaması, Aksayan Noktalar ve Çözüm Önerileri
 
TOBB: "Sayısal Takograf Cihazı ile Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi Hedeflenmektedir"
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Adem Küçük 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:45

Sizler de fotoğraf satmak için 5 yılda bir değişiklik yapıyorsunuz vatandaşlar da olarak Alım gücü olmadığından mecburen şehir içi yapıyorum Hüseyin için Büyük şehirlerde mesafe uzunluğuna bakarsak Dilediğiniz Doğru evet doğruysa Doğruysa tabii fiyatını düşürün ona göre herkes Takograf taksın

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Türkiye’de Takograf Uygulaması, Aksayan Noktalar ve Çözüm Önerileri
Sektördeki en önemli dağıtımcılardan ve üreticilerden oluşan Otomotiv ...
Uluslararası Taşımacılıkta Güven Veren İsim Akarslan Nakliyat!
Kurulduğu günden bugüne birçok bir firmaya yurt içi konteyner hizmeti ...
Schmitz Cargobull Geleceğe Umutla Bakıyor
Sektörün 2015 yılından bugüne sürekli gerilediğine dikkat çeken Schmitz ...
 
Tip Onay Sürecinde İş Ortağınız Optival
Belediye Araçları Dosyamız kapsamında, araç imalatçıları ve üst yapıcılar ...
Belediyeler Araç ve Üst Yapılar İçin Neler Söyledi?
Yaşadığımız şehirlerin temizliğinin önemi her geçen gün artıyor. Daha ...
“Teslim Süresi Uygunsa ve En Önemlisi Fiyat da Uygunsa Tercih Edilmemeleri İçin Hiçbir Sebep Yok”
IVECO Türkiye’nin düzenlemiş olduğu 2019 Üst Yapıcı Buluşması’nda görüştüğümüz ...
 
Kerem Genç: "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Yoğun Çalıştığımız Bölgeler Arasında"
IVECO Türkiye’nin düzenlemiş olduğu 2019 Üst Yapıcı Buluşması’nda EFE ...
Süha Yılmaz: "Üst Yapıcılara Orta Doğu ve Afrika'da Yeni Kapılar Açmayı Umuyoruz"
IVECO 2019 Üst Yapıcı Buluşması’nda IVECO Türkiye Daily ve Eurocargo Ürün ...
"Biip" Sesi Artık Yok!
Belediyelerde kullanılan hizmet araçlarının daha sessiz ve daha güvenli ...
 
Nuray PEKCAN
“KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ZATEN KÖTÜ DURUMDAYDI”
  YAZARLAR
Emre ELDENER
TÜRK LOJİSTİK FİRMALARININ BÜYÜMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ
Nizamettin KARADAĞ
Gelecekte Ülkemizin Uluslararası Bir Lojistik Üs Konumuna Geleceği Öngörülmekte…
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Covıd-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Ticari Sözleşmelere Etkisi
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
bus
sondakika
dikkat
src
türkiye
lkw
truck
news
fahrer