GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,YALÇIN DORSE
Kazakistan Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kazakistan Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Akaryakıt Alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Akaryakıt Alacak
What Is Happening In The Transportation Sector For Corona Virus Pandemic?

What Is Happening In The Transportation Sector For Corona Virus Pandemic?

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
27 Ekim 2007 Cumartesi - 00:00

Blok Muafiyetine İlişkin Sektör Ne Düşünüyor?

Blok Muafiyetine İlişkin Sektör Ne Düşünüyor?

Marka tekelliğinden hizmet anlamında çıkılacak olan ve birçok markanın kalitesini yarıştırmasının önünü açan bu tebliğ için sektörün görüşlerini aldık. Gerek firmalar gerekse bayiler bu konuda ne düşünüyorlar? Bu tebliğ ile gerçekten rekabet kızışacak mı?  İşte Ford Otosan, Volvo ve Mercedes Benz Türk’ün yorumları…

Mercedes Benz Türk

1 Ocak 2007’den itibaren geçerli olan 2005/4 no’lu “Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere ݝlişkin Yeni Grup Muafiyet Tebliği”nin mümkün kıldığı en önemli değişiklikler seçici ve münhasır dağıtım sistemlerinin birbirinden ayrılması, satış ve servisin birbirinden ayrılması, satış ve serviste çok markalılık, “eşdeğer kalitede yedek parça” tanımı ve distribütör seviyesindeki firmaların kendilerine başvuran bağımsız teşebbüslere bakım ve onarımının yapılması veya çevre koruma ölçütlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan herhangi bir teknik bilgiye, teşhis cihazı ve diğer ekipmana, gerekli yazılıma ya da eğitime erişim sunma zorunluluğudur.

Seçici ve münhasır sistemin birbirinden ayrılmasıyla firmalar satış ve servis dağıtım ağlarını yeniden yapılandırdılar ve yeni tebliğ çerçevesinde bayi ve yetkili servisleriyle sözleşmelerini yenilediler. Servis tarafında niteliksel seçici sistem kriterlerine göre, standartları yerine getiren başvuru sahiplerinin yetkili servis olabilmeleri, ana firmaların servis ağı stratejilerini etkileyecektir. Başvuranlara teknik bilgi, teşhis cihazı, ekipman, eğitim sunma zorunluluğundan dolayı, firmalar bunları sağlamak amacıyla iş gücü ve kapasite planlaması yapmak durumunda kalabilirler.

Yeni tebliğin esas amacı otomotiv sektöründe rekabetin artmasına dayanmaktadır. Satış tarafında rekabet, tebliğin öncesinde de yoğun olduğundan dolayı, tebliğ ile rekabetin ne kadar daha arttığını gözlemlemek zor olacaktır. Yeni tebliğ ile özel servislerin, ana firmalardan teknik bilgi, teşhis cihazı, eğitim vs. alarak Yetkili Servisler ile rekabet etmeleri hedeflenmiştir. Bu bağlamda, servis tarafında rekabetin artacağı öngörülebilir. Haziran 2006’da London Economics danışmanları tarafından Avrupa Komisyonu’na, 12 AB üyesi ülkede yapılan araştırmalar sonucunda, Avrupa’da yayınlandığı tarihten tebliğin etkilerini açıklayan bir rapor hazırlandı (“Developments in car retailing and after-sales markets under Regulation No:1400/2002”, Volume I). Bu raporda, yeni tebliğ ile otomotiv sektöründe yeni araç satış, bakım-onarım ve yedek parça pazarında çok radikal değişikliklerin olmadığı, henüz istenilen amaca ulaşılamadığı vurgulanıyor. Bunları göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin AB ülkelerinden çok uzakta olmadığını söyleyebiliriz.

Ford Otosan

Tebliğ ile hedeflenenler arasında;

1)      Markalar Arası Rekabetin Geliştirilmesi (Satış ve Servis),

2)      Bayilerin Üreticiye Bağımlılığının azaltılması ve bayiler arası rekabetin geliştirilmesi,

3)      Yetkili Servis ve Parça / Aksam Piyasasında Rekabetin Geliştirilmesi,

4)      Bağımsız Tamircilerin ve Özel Servislerin Rekabete Dahil Olmaları,

5)      Bağımsız Satıcıların (Eşdeğer ve Orijinal Yedek Parça Üreticileri ve Bağımısız Araç Satış Showroomları) Rekabete Dahil Olmaları yer almaktadır.

Tebliğ, Avrupa’da Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Ekim 2003 tarihinde uygulamaya alınmıştır. Avrupa’daki deneyimler göstermektedir ki; bir süre Bayi ağı ve üretici firma arasında kar marjı ayarlamaları söz konusu olmuş, ve yanı sıra müşteri memnuniyeti rakamlarında düşüş gözlenmiştir. Zincir bayi yapılarında ve “megadealers” olarak adlandırılan büyük bayiliklerde artış olduğu belirtilmiştir. Fakat, piyasa kısa bir belirsizlik döneminden sonra dengeye ulaşmıştır. Regülasyonun müşteriye yansıyan hususları arasında ise, araç fiyatlarında az da olsa düşüş olması ve bakım giderlerindeki azalmadan bahsedilmektedir. Tüm bu gelişmeler, müşterilerin kaliteli ve ucuz hizmet almasına olanak sağladığı için sektörde rekabeti arttırarak sektöre olumlu etki edecektir.

Türk Otomotiv Sektöründe ise, tebliğe uyum çalışmaları tamamlanmıştır ve tüm firmalar, yetkili servis, bayiler ve özel servisler uygulamalardaki değişiklikleri kendi iç bünyelerine de taşımışlardır. Bu çerçevede, süreç içerisinde aşağıdaki değişikliklerin yaşanması olasıdır.

1)      Satış ve Servis hizmeti birbirinden ayrılmıştır. Satış hizmeti verebilmek için servis hizmetini sağlamak gerekmeyecektir. Bu çerçevede, son 5-10 yıldır motorlu taşıtlar sektöründe gözlenmekte olan trendde farklılaşma beklenmektedir.

2)      Bayiler, markaların kendi standartlarını sağlayabildikleri ölçüde, aynı çatı altında birden fazla markanın bayiliğini yapabilecektir. Günümüzde de, birden fazla bayiliği farklı tesislerde yürütmekte olan bayiler mevcuttur, bunların aynı çatı altına taşınabiliyor olması ile operasyonel karar bayilere bırakılmıştır. Avrupa’da çok-markalılık hususunda büyük değişiklikler ile karşılaşılmamıştır. Kısa ve orta dönemde Türk Otomotiv sektöründe de çok büyük değişiklikler öngörülmemektedir.

3)      Servis ve yedek parça hizmetlerinin sağlanmasında, marka standartlarını sağlayan firmalar yetkili bayilik/servislik alabilecektir. Bu artış, daha geniş araç parkı kitlesine ulaşılmasına ve dolayısı ile daha çok yedek parça satışına olanak sağlayacaktır.

Yılın ilk sekiz ayında, otomotiv sektörü genelini analiz ettiğimizde geçen yıla oranla servis ve yedek parça bayilik başvurularında artış gözlenmektedir. Yetki talepleri daha çok otomobil ve hafif/orta ticari araç servislik hizmetini kapsamaktadır.  Ağır ticari araç segmentinde dikkat çekici oranda servis artışı gözlenmemekte ve beklenmemektedir.

4)      ݝlave satış ve servis tesisi/şube açma kararının, bayi/servisin kendi kararına bırakılması neticesinde ilave tesislerde artış öngörülmektedir. ݝçinde bulunduğumuz yılı analiz ettiğimizde, şube açma konusunda hızlı olmasa da düşük tempoda talep olduğu görülmektedir. Yüksek talep olmamasının sebebi olarak sektördeki yoğun rekabet nedeniyle karlılığın, yüksek maliyetler altında sürdürülememesi birincil neden olarak gösterilebilir.

Ağır ticari araç segmentinde ise, ilave satış tesisi açma onayı üretici  firmalara bağlıdır. Bu çerçevede, ağır ticari araç satışındaki şubeleşme konusunda önemli değişiklikler beklenmemektedir.

Volvo

Blok Muafiyeti Tebliği’ne göre yetkili servislerin farklı markaları bünyelerinde barındırabilmeleri uzun dönemde müşteri odaklılığını arttıracaktır. Yetkili servislere daha iyi ürünler ve daha avantajlı çalışma koşulları sunan üretici/ithalatçı firmalar bu savaştan galip olarak çıkacaklardır.

Üretici/ ithalatçı firmalar tarafından sunulan bu avantajlı çalışma koşulları ise direkt ve indirekt olarak da müşterilere yansıyacaktır. Ayrıca Blok Muafiyeti standardizasyonu beraberinde getirmektedir ki bu müşteriler için çok daha önemli bir kazançtır.

Blok Muafiyeti yetkili servislerin sunduğu hizmetlerin, tesislerin, ekipmanların yani bir bütün olarak satış sonrası hizmet kalitesinin bir standarda oturmasını sağlamıştır. Bu standartların ne kadar yüksek veya alt seviyede tutulacağı üretici / ithalatçı firmanın çalışma vizyonuna bağlıdır. Fakat müşterilere alacakları ürünün satış sonrası hizmetleri hakkında net bir görüş kazandıracaktır.

ݝşte firma görüşleri bu şekilde… Genelde olumlu yansımalarının olacağı söylense de neticesinin ancak uzun vadede alınacağının altı çiziliyor. Rekabetin daha da artacağının ifade edildiği görüşlerin birleştiği nokta ise müşteri odaklı çalışmayı getirecek olan tebliğin yine en çok müşterilerin işine yarayacağı….

Firmalar rekabeti kızıştıracak olsa da tebliği olumlu buluyor. Peki aslında birebir etkilenecek olan bayiler bu konuda ne düşünüyor? Bu konuda Iveco’nun Ankara’da bulunan bayii Özgözde’nin Genel Müdürü ݝsmail Çalık ile konuştuk. Çalık da aslında firmalardan pek de farklı düşünmüyor. Ancak bayi olarak olaya daha temkinli yaklaşıyor.

ݝsmail Çalık şu soruyla konuya giriyor. “Türkiye alt yapısıyla bu tebliğe hazır mı?” ݝşte önemli olan budur diyor.

ݝsmail Çalık tebliğin Türkiye için önemli bir değişim olduğunu söylerken “Bayi olarak tabii ki tek markalılıktan kurtulmuş olacağız. Her markayı satabilir duruma gelmiş olacağız. Zaten bayi yapısı genelde buna yatkın. Yani bir işin içindeyseniz farklı marka da olsa buna kısa sürede uyum sağlanabiliyor” diye konuştu.

Çalık, bayi açısından çok da sorun yaratmayacağını söylerken asıl  sıkıntının servis ve yedek parça da olacağını savundu. Her yeni markanın ek bir maliyeti de beraberinde getireceğini söyleyen Çalık, sonucunun ancak uzun vadede alınacak böyle bir yatırıma girmenin ise riskli olabileceğini ifade etti.  

Öte yandan her yeni markanın yeni bir eğitimi de gerektirdiğinin altını çizen Çalık,  tebliğin en çok distribütörler açısından avantajlı olduğunu da sözlerine ekledi. Çalık, olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdiği tebliğ için “Haksız rekabeti önlemediğimiz sürece kanunu getirsek de çok fazla sonuç alınacağını sanmıyorum.” diye konuştu.

 
Scania, Borusan İle BMW Tutkunlarını Buluşturdu
 
Dikkat! Biri Araçları Gözetliyor, Yeni Kantarlar Yolda
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Nuray PEKCAN
“KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ZATEN KÖTÜ DURUMDAYDI”
  YAZARLAR
Emre ELDENER
TÜRK LOJİSTİK FİRMALARININ BÜYÜMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ
Nizamettin KARADAĞ
Gelecekte Ülkemizin Uluslararası Bir Lojistik Üs Konumuna Geleceği Öngörülmekte…
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Covıd-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Ticari Sözleşmelere Etkisi
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
truck
src
haberler
lkw
bus
treyler
şoför
kamyoncu
fahrer