GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,YALÇIN DORSE
Genel Yayın Yönetmenimiz Nuray Pekcan’ın kıymetli babası Hüseyin Faruk Pekcan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Genel Yayın Yönetmenimiz Nuray Pekcan’ın kıymetli babası Hüseyin Faruk Pekcan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Şah Lojistik Uluslararası Nakliyat Çalışmalarını Sürdürüyor
Şah Lojistik Uluslararası Nakliyat Çalışmalarını Sürdürüyor
What Is Happening In The Transportation Sector For Corona Virus Pandemic?

What Is Happening In The Transportation Sector For Corona Virus Pandemic?

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
29 Nisan 2009 Çarşamba - 00:00

TCDD Krizin Etkilerini Hafifletiyor

TCDD Krizin Etkilerini Hafifletiyor

İran ve Suriye’ye yapılan ihracat taşımaları ile ekonomik kriz nedeniyle müşterilerimiz lehine yapılan iyileştirmeler

1-İran Ve İlerisine Yapılan İhracat Taşımaları

İran ve ilerisi ülkelere yapılan taşımaların geçiş güzergahında bulunan Elazığ-Tatvan hattının, coğrafi-fiziksel konumu nedeniyle tren trafiğinde aksamalar yaşanmakta ayrıca Tatvan-Van arasında Van Gölü geçişini sağlayan feribotlarda teknik aksaklıklar sonucu sürekli işletmecilik sorunları yaşanmaktadır. Söz konusu aksaklıklar nedeniyle talepler istenilen düzeyde karşılanamamaktadır. Taşımaya kabul edilen eşyaların sevkinde gecikmeler meydana gelmektedir. Bu durum karşısında müşteri memnuniyetsizliği yaşanmakta aynı zamanda Kuruluşumuz kaynakları optimal düzeyde kullanılamamaktadır.

İran ve ilerisi ülkelere  yapılan taşımalarda yaşanan bu sıkıntılar ve darboğazlar mevcut sistemde, Elazığ`dan Tatvan`a kadar Demiryolu ve Tatvan-Van arasında Van Gölü  Feribotunun kullanılmadan yüklerin karayoluna aktarılarak Van`a ulaşılmasıyla  aşılabilecektir.

Kombine taşımacılığa ağırlık veriliyor

Taşımaların bu şekilde gerçekleştirilebilmesi için; Diyarbakır, Batman, Kurtalan, Elazığ, Erzurum, Horasan v.b. yerlere kadar demiryolu taşımacılığı yapılarak, buralardan Van`a direkt karayoluna aktarma yapılmak suretiyle eşyaların Van`da tekrar demiryoluna yüklenerek kombine taşımacılık yapılması planlanmıştır. Bu kombine taşımacılık sistemi müşteriler için zorunluluk arz etmeyip, daha fazla taşıma yapılması ile işletme kalitesinin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Açıklanan kombine taşımacılık sistemi Kasım 2008 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Aktarılması özel önlem gerektiren mdf-sunta taşımaları Elazığ-Tatvan-Van arasında karayolu aktarılmasına tabi tutulmuş ve uygulama başladığı günden 13.02.2009 tarihine kadar 439 vagonla 21.275 ton taşıma yapılmıştır. Aynı sistemle Karabük`ten Batman`a da mdf-sunta taşımaları başlatılarak 10.02.2009 tarihinden bu güne kadar 76 vagonla 3.800 ton yük taşınmıştır. Biçerova'dan Batman'a da demir taşımaları Mart ayında karayolu aktarmalı olarak müşteriler tarafından başlatılmıştır.

Yapılan taşıma maliyetleri analizinde bu uygulamayla ortaya çıkan taşıma ücretlerinde mevcut uygulamaya göre bazı parkurlarda müşterilerimize avantaj sağlandığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra vagon rotasyon süreleri kısalacağından ve işletmecilik kalitesi artacağından müşterilerimizin vagon talepleri daha rahat karşılanabilecektir.

Ayrıca, yabancı demiryolu idarelerince tarife ücretlerine zam yapılmıştır.  Kuruluşumuzca mevcut tarife ücretlerinde bir artış yapılmamış, yaşanan küresel krizin sonucu olarak girdi fiyatlarındaki artışlar taşıma maliyetlerimizi olumsuz etkilemiştir.

Yapılan pazar araştırmalarında, karayolu taşımacılığına kıyasla düşük düzeydeki demiryolu taşıma ücretlerimiz üzerinden kilometrik mesafeye göre değişen oranlarda uygulanan indirimler, gelir- gider dengesinin bir ölçüde sağlanabilmesi için 2009 yılı ilk altı aylık döneminde tüm taşıma mesafeleri için kaldırılmıştır. Bu koşullar çerçevesinde Ülkemizden İran'a yapılan ihracat taşıması miktarı 2008 yılı taşıma miktarıyla aynı seviyede seyretmektedir.

2-Suriye'ye Yapılan İhracat Taşımaları

Suriye`ye yapılan ihracat taşımaları; 2002 yılında 173.332 ton iken 2008 yılında % 385`lik bir artışla 840.750 tona yükseldi

Son yıllarda Türkiye ile Suriye arasında yapılan ticari anlaşmaların yansıması olarak her iki ülke arasında demiryolu ile yapılan ihracat ve ithalat taşımalarında önemli ölçüde artış sağlanmıştır.  Türkiye`den Suriye`ye yapılan ihracat taşımaları; 2002 yılında 173.332 ton iken 2008 yılında % 385`lik bir artışla 840.750 tona yükselmiştir.

TCDD ile taşıma yapmak isteyen müşterilerimizin Suriye`ye günlük ortalama 300 adet vagon talebi bulunmasına ve Suriye Demiryollarının günde 160 vagon 7.200 tonu kabul etmeyi taahhüt etmesine rağmen, Suriye Demiryolları 2008 yılında günlük ortalama 95 vagon 3.800 ton yük kabul edebilmiştir. 2009 yılı Ocak ayında günlük olarak ortalama 104 vagon Şubat ayında ise 110 vagon Suriye tarafından kabul edilmiştir.

Kuruluşumuzda yeterli sayıda vagon bulunmasına rağmen, Suriye Demiryollarının kapasite yetersizliğinden dolayı vagon kabulünde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle müşterilerimize ancak Suriye`nin kabul edebildiği miktarda ve bir plan doğrultusunda vagon tahsis edilebilmektedir. Müşterilerimizin yoğun ısrarı olması halinde vagonlar müşteriye tahsis edilmekte ancak, bu seferde vagonlar sınır geçişi yapmak için günlerce hatlarımızda beklemek zorunda kalmaktadır.

27.02.2009 tarihi itibariyle; TCDD hatlarında dolu olarak Suriye’ye sevk edilmek üzere 585 vagon beklemekte, Suriye hatlarında ise 624 adet vagonumuz bulunmaktadır.

Türkiye ile Suriye arasında daha fazla taşıma yapılabilmesi için, Suriye Demiryollarının hat, manevra, gare, yükleme-boşaltma ve loko çekeri kapasitelerini artırması gerekmektedir.

Suriye Demiryollarının Uluslararası Anlaşmalara aykırı olarak ansızın yaptığı trafik kısıntıları ve tatil günlerinde Suriye gümrüğünün çalışmaması nedeniyle, Türkiye`de yüklenmiş halde sevke hazır olarak bekleyen vagonlarımız günlerce hatlarımızda yük altında kalmakta, Suriye’de bulunan vagonlarımız ise boşaltılmayı beklemektedir.

Suriye Demiryolları son 4 aylık dönemde; Ramazan Bayramında 9 gün,  Kurban Bayramında 11 gün ve son olarak Noel ve Hicri tatilde ise 7 gün tren trafiğini durdurmuştur. Bu durum, tüm taşıma sistemimizi bir darboğaza sokmuş, taşıma planlarımızı olumsuz etkilemiş, dolu vagon birikimine, hatlarımızda trafik sıkışıklığına ve dolayısıyla da müşteri memnuniyetsizliğine neden olmuştur.

Suriye Demiryolları nezdinde  bu konulara ilişkin sorunların çeşitli platformlarda dile getirilmesine rağmen, sınırdan daha fazla vagon sevk edilmesi hususunda önemli bir gelişme sağlanamamıştır.

Türkiye ile Suriye arasında demiryolları ile yapılan yük taşımacılığının istenilen düzeye çıkarılması; yukarıda bahsedilen gümrük, teknik ve işletmecilik koşullarının iyileştirilmesi ve 365 gün kesintisiz tren işletmeciliği yapılmasıyla mümkün olabilecektir.

Bütün bunlara paralel olarak girdi fiyatlarındaki artışların taşıma maliyetlerimizi olumsuz etkilemesi nedeniyle yapılan pazar araştırmalarında, karayolu taşımacılığına kıyasla oldukça düşük düzeydeki demiryolu taşıma ücretlerimiz üzerinden kilometrik mesafeye göre değişen oranlarda uygulanan indirimler, gelir-gider dengesinin bir ölçüde sağlanabilmesi için 2009 yılı ilk altı aylık döneminde tüm taşıma mesafeleri için kaldırılmıştır.

Taşımanın diğer ayağını oluşturan Suriye Demiryolları kendi parkur ücretlerini % 60 oranında artırmasına rağmen, TCDD olarak mevcut Tarifede bir değişikliğe gidilmemiştir.

Ayrıca; sadece uluslararası taşımalar için geçerli olan risturn uygulaması TCDD`nin müşterileri lehine olan tarife uygulamalarından biridir. Halen devam eden bu uygulama ile İran ve Suriye'ye gerçekleştirilen ihracat taşıma miktarına göre %2 ila  oranlarında müşterilerimize geri ödeme şeklinde risturn verilmektedir.

Yılın ikinci yarısı için İran ve Suriye taşımalarına ait tarife politikamız gözden geçirilecektir.

3-Ekonomik Kriz Nedeniyle Müşterilerimiz Lehine Yapılan İyileştirmeler

Küresel ekonomik krizin Kuruluşumuzla taşıma yapan müşterilere etkisinin biraz da olsa hafifletilerek, taşımalarımızın olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, 2009 yılında geçerli olmak üzere TCDD Eşya Tarifesinde mevcut sahibine ait vagonların boş dönüş ücretlerinde, somaj sürelerinde, kıymet primi ve açık alan kira ücretlerinde iyileştirmeler yapılmış olup, ayrıca sahibine ait vagonlarla yapılan taşımalarda komisyon alınmadan kredi kartı ile ödeme sistemine geçilmiştir.

2009 yılının ilk altı aylık döneminde ekonomik konjonktür, müşteri talepleri, taşıma pazarının durumu ile gerçekleşen taşımalar izlenecek, taşıma taleplerine, taşıma sonuçlarına ve maliyetlerimizdeki muhtemel değişikliklere göre yeniden değerlendirme yapılarak yılın ikinci yarısı için İran ve Suriye taşımalarına ait tarife politikamız gözden geçirilecektir.

 
"Mesleki Yeterlilik Belgesi Alanlar Aranır Hale Geldi"
 
GÜMRÜKLENMİŞ AKARYAKIT VERİLSİN
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Nuray PEKCAN
“KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ZATEN KÖTÜ DURUMDAYDI”
  YAZARLAR
Emre ELDENER
TÜRK LOJİSTİK FİRMALARININ BÜYÜMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ
Nizamettin KARADAĞ
Gelecekte Ülkemizin Uluslararası Bir Lojistik Üs Konumuna Geleceği Öngörülmekte…
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Covıd-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Ticari Sözleşmelere Etkisi
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
kamyonum
haberler
src
türkiye
şoför
treyler
truck
sondakika
news