GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
GEFCO Türkiye’den Polonya’ya Yapılan Tıbbi Ekipman Nakliyesine Destek
GEFCO Türkiye’den Polonya’ya Yapılan Tıbbi Ekipman Nakliyesine Destek
Uşak Belediyesi  Kahvehaneleri Dezenfekte Etti
Uşak Belediyesi Kahvehaneleri Dezenfekte Etti
Ayşem Ulusoy, If There Is No Drıver And The Delıvery Is Not Made Rıght, The Load Does Not Mean Anythıng

Ayşem Ulusoy, If There Is No Drıver And The Delıvery Is Not Made Rıght, The Load Does Not Mean Anythıng

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
21 Mart 2020 Cumartesi - 09:01

Bazı Ülkelerdeki Taşımalarda Sürücü Çalışma Sürelerine Tolerans Sağlandı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Koronavirüs krizi nedeniyle oluşan olağanüstü koşulların dikkate alınarak tedarik zincirinin aksamaması için AB ülkeleri tarafından sürüş ve dinlenme kurallarında esneklik uygulamaya başladığını açıkladı.

Bazı Ülkelerdeki Taşımalarda Sürücü Çalışma Sürelerine Tolerans Sağlandı

UND'nin açıklamasına göre:

COVID-19 (Coronavirüs) krizi nedeniyle oluşan olağanüstü koşulları dikkate alan ve tedarik zincirinin aksamamasın ilkesini temel alan bazı AB ülkeleri sürüş ve dinlenme kurallarında esneklik uygulamaya başladı.

Avrupa Komisyonunun web sayfası üzerinde, AB üye devletlerinin COVID-19 dolayısıyla sürüş ve dinlenme süresi kuralları ile ilgili uyguladıkları çeşitli muafiyetlerlere ilişkin özet bilgiler sunan bir bölüm oluşturulmuştur.

Erişmek için LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Söz konusu alanın düzenli olarak güncellenmesi beklenmektedir. 

Özetle, AB’den bu konuda onay alarak, geçici olarak bu konuda esneklik uygulayacağını resmen açıklayan üye ülkeler Norveç (14.03.2020 - 13.04.2020 arasında), Slovakya (19.03.2020 - 17.04.2020 arasında), Malta (sadece uluslararası taşımalar için, 18.03.2020 - 16.04.2020 arasında), Almanya (temel ürünlerin taşınmasında 18.03.2020 - 17.04.2020 arasında), Lüksemburg (19.03.2020 - 17.04.2020 arasında), Polonya (18.03.2020 - 16.04.2020 arasında), İrlanda (18.03.2020 - 16.04.2020 arasında), Birleşik Krallık (sadece yurt içindeki taşımalarda ancak son kullanıcıya ulaştırılan taşımalar hariç 18.03.2020 - 16.04.2020 arasında), Belçika ( 19.03.2020 - 31.03.2020 arasında ), Romanya (18.03.2020 – 16.04.2020 arasında), Bulgaristan (19.03.2020 – 13.04.2020 arasında) , İspanya (sadece yurtiçi taşımalar için, 14.03.2020 – 28.03.2020 arasında), İsveç (sadece yurtiçi taşımalar için, 16.03.2020 – 14.04.2020 arasında) ve Danimarka (sadece yurtiçi taşımalar için, 13.03.2020 – 22.03.2020 arasında).

Ayrıca, yurtiçi taşımalar için geçerli olmak üzere Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan da benzer esneklik açıklaması beklenmekte olup, henüz kesinleşmemiştir.

COVID-19 IRU tarafından yayınlanan konsolide tabloya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kaynak: IRU

Duyuruda bahse konu 561/2006 Sayılı AB Direktifine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

--

 İrlanda

Koronavirüs pandemisine (COVID-19) bağlı olağanüstü krize yanıt olarak İrlanda, yurtiçi ve yurtdışı yük taşımacılığı yapan araçların sürücüleri için sürüş ve dinlenme süreleri kurallarının uygulanmasının geçici ve sınırlı bir şekilde esneklik sağlanması kabul etmiştir.

Bu tolerans 561/2006 sayılı (AB) Yönetmeliği'nin 14 (2) maddesi uyarınca verilir ve 18 Mart 2020'den itibaren 16 Nisan 2020 tarihine kadar geçerlidir. İşverenler, çalışanlarının ve diğer yol kullanıcılarının sağlığı ve güvenliğinden sorumludur.

Yukarıda belirtilen sürücü kategorileri için, aşağıdaki hükümler geçici olarak aşağıdaki şekilde esnetilecektir:
- Madde. 6 (3): iki haftalık sürüş süresi 90 saatten 112 saate çıkarılır.
- Madde 8 (6): birbirini takip eden iki haftada, sürücü en az iki azaltılmış haftalık dinlenme süresini kullanabilecektir. Bu esnada, altı-24 saalik süreden sonra haftalık dinlenme süresine başlama şartı ertelenemez.

Kaynak: IRHA (Lütfen tıklayınız)

--

 Bulgaristan 

Bulgaristan tarafından ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında geçerli olmak üzere 19/03/2020 - 13/04/2020 tarihleri arasında 561/2006 Sayılı AB Regülasyonu uyarınca aşağıdaki hususlarda tolerans sağlanacağı ifade edilmektedir.

- Madde 6 (1): maksimum 9 saatlik günlük sürüş süresinin bir 11 saat değiştirilmesi;
- Madde 7: 5 buçuk saatten sonra 45 dakikalık bir mola vererek minimum günlük mola şartlarının değiştirilmesi;
- Madde 8 (6): haftalık dinlenme süresinin 45 saatten 24 saate indirilmesi.

Kaynak: AEBTRI (Lütfen tıklayınız)

--

 Polonya 

IRU tarafından yayınlanan bilgiye istinaden, 

Polonya Ulaştırma Bakanı, uluslararası yolcu ve eşyaların uluslararası taşımacılığını gerçekleştiren sürücüler için sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin geçici tolerans sağlanacağını açıklamaktadır (Detaylar için tıklayınız). Söz konusu istisnaların 18/03/2020 ile 16/04/2020 tarihleri arasında geçerli olduğu ifade edilmekte olup aşağıdaki gibidir:

- Aracın günlük taşıma süresi 11 saati aşamaz.
- Aracın haftalık taşıma süresi 60 saati aşamaz.
- Aracın iki hafta üst üste toplam taşıma süresi 96 saati aşamaz.
- Beş buçuk saatlik bir sürüş süresinden sonra, sürücü kesintisiz en az kırk beş dakikalık mola verme hakkına sahip olacaktır.
Aracın 9 ila 11 saat arasındaki uzatılan taşıma süresi nedeniyle, günlük ve haftalık dinlenme sürelerinde istisna yapılmayacaktır.

Kaynak: ZMPD (Lütfen tıklayınız)

--

 Belçika

Diğer yandan, Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından koronavirüse karşı alınan acil durum önlemlerinin açıklanmasının ardından, mağazaların ve eczanelerin toplu gıda ve ilaç alımı ile karşı karşıya kaldığı iletilerek;

Stoksuzluk ve nüfustaki artan panikten kaçınmak için, Belçika tarafından 561/2006 sayılı Yönetmelikte aktif olan sürücüler için sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin kurallarda; gıda, ilaç ve diğer önemli ürünlerin mağaza ve eczanelere taşınmasında geçici ve tam bir tolerans sağlanması kabul edilmiştir.

Detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Geçici toleransın 5 gün boyunca 14/03/2020 saat 00:01'den 18/03/2020 tarihi saat 23:59'a kadar geçerli olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu uygulama, sadece mağaza ve eczanelerin stokları adına gıda, ilaç ve yaşam için gerekli olan diğer ürünlerin taşınmasında görev alan sürücülerin sürüş ve dinlenme süreleri için geçerli olduğu belirtilmektedir. Söz konusu sürücüler, takograf grafiklerinin veya çıktılarının arkasına normal olarak izin verilen sınırları aşmalarının nedenini not etmelidir. Bu, acil durumlarda olağan bir uygulamadır ve uygulama amaçları için gerekli olduğu ifade edilmektedir.

 

18 Mart tarihinde yapılan resmi açıklama ile yukarıda bahsedildiği üzeri hayati önem taşıyan ürünlerin ve ilaçların taşınması ile ilgili 31 Mart saat 23:59'a kadar sürüş ve dinlenme sürelerindeki istisnalar uzatılmıştır.

Hollandaca ve Fransızca dillerinde yer alan kararda özetle aşağıdaki hususların sağlanmasına karar verilmiştir;

- Haftalık sürüş süresi 56 saat yerine 60 saat,
- İki haftalık sürüş süresi 90 saat yerine 96 saat,
- Haftalık dinlenme süresini geciktirme imkanı,

Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Belçika'daki geçici düzenlemelere ilişkin tüm sorularınızı ilk etapta info@mobilit.fgov.be adresine e-posta ile yönlendirebilirsiniz.

Kaynak: Transport en Logistiek Vlaanderen

--

 Avusturya 

IRU tarafından yayınlanan bilgiye istinaden, 

Avusturya Hükümeti tarafından, koronavirüs sebebiyle oluşan mevcut kriz ve yol açtığı darboğazları ortadan kaldırmak amacıyla sürücüler için sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin geçici süre ile tolerans sağlanacağı duyuruldu. 561/2006 sayılı AB Yönetmeliği'nin 6 ila 9 uncu maddelerindeki önlemlerin kaldırıldığı ve istisnanın 16/03/2020 tarihinden 14/04/2020 tarihine kadar geçerli olacağı ifade edilmektedir.

Kaynak : AISÖ (Lütfen tıklayınız)

--

 Romanya

Romanya, COVID-19 (Coronavirus) salgını nedeniyle meydana gelen olağanüstü kriz durumuna yanıt olarak, yük taşıyan araçların sürücüleri için sürüş ve dinlenme sürelerinin uygulanmasında geçici ve sınırlı bir esneklik getirme konusunda anlaşmıştır. Bu esneklik (EC) 561/2006 sayılı Yönetmeliğin 14 (2) maddesi uyarınca verilmektedir (Detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız).

Bu geçici esneklik 18.03.2020 tarihinden itibaren geçerlidir olup 16.04.2020 tarihine kadar devam edecektir. Yurtiçi/uluslararası nakliyelerde yer alan sürücüler için geçerli olacaktır. 

Yukarıda belirtilen sürücü kategorileri için aşağıdaki hükümlere ilişkin geçici olarak esneklik sağlanacağı ifade edilmektedir: 
- 561/2006 sayılı Yönetmeliğin 6 (1) Maddesinde istisna: 9 saatlik günlük azami sürüş sınırının bir 11 saatle değiştirilmesi,
 
- 561/2006 sayılı Yönetmeliğin 7 inci Maddesinde istisna: asgari günlük mola şartlarının 5 buçuk saat sonra 45 dakikalık bir mola verecek şekilde değiştirilmesi,

- 561/2006 sayılı Yönetmeliğin 8 (1) Maddesinde istisna: Günlük dinlenme gereksinimlerinin 11 saatten 9 saate indirilmesi;

- 561/2006 sayılı Yönetmeliğin 8 (6) Maddesinde istisna: altı-24 saatin ötesindeki haftalık dinlenme süresinin ertelenmesi.

Yukarıda açıklanan kuralların geçici olarak esnemesi, COVID-19 salgından kaynaklanan istisnai durumları yansıtmaktadır. 

--

 Çekya

IRU tarafından yayınlanan bilgiye istinaden, 

Çekya Hükümeti,16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada; yük taşımacılığında yer alan tüm sürücüler için sürüş ve dinlenme sürelerinin uygulanmasına ilişkin geçici bir tolerans sağladığını açıklamaktadır. 561/2006 sayılı AB Yönetmeliği'nin 6 ila 9'uncu maddelerindeki önlemlerin kaldırıldığı ifade edilmektedir. Bu istisnanın 16/03/2020 (00:00) tarihinden itibaren 30 günlük bir süre için geçerli olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: CESMAD BOHEMIA  (Lütfen tıklayınız)

--

 Norveç

IRU tarafından yayınlanan bilgiye istinaden, 

Norveç Kamu Yolları İdaresi, 13 Mart tarihinden itibaren 30 gün boyunca gıda, ilaç ve diğer yaşamsal temel yüklerin mağazalara ve eczanelere taşınmasıyla ilgili nakliye operasyonlar için sürüş ve dinlenme süresi kurallarına dair geçici muafiyetler sağlamaktadır.
Kaldırılan önlemler, 561/2006 sayılı AB Tüzüğü'nün 6. ve 8. maddelerinde yer alan tedbirlerdir, ancak 7. maddede belirtilenler hariç tutulmaktadır.

Kaynak: NLF  (Lütfen tıklayınız)

--

 İsveç

IRU tarafından yayınlanan bilgiye istinaden, 

İsveç Ulaştırma Ajansı, 16 Mart itibariyle 561/2006 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca, yük operasyonları için sürüş ve dinlenme sürelerinin uygulanmasına ilişkin geçici bir tolerans uygulamaktadır. İsveç'teki muafiyetler, günlük dinlenme süresi (minimum 9 saat), haftalık dinlenme süresi (minimum 24 saat) ve maksimum 4,5 saatlik araç kullanım süresinden sonra molalar alındığı sürece gerçekleştirilen sürüş süreleri için geçerlidir.

Muafiyetler 30 gün boyunca yük taşımacılığı dahil tüm taşıma operasyonları için geçerli olmaktadır.

Kaynak: SA  (Lütfen tıklayınız)

--

 İspanya 

İspanya, 16 Mart tarihinde aldığı karar ile ülke çapında ve geçici olarak, yüklerin taşınmasında sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin aşağıdaki hükümlere  geçici olarak tolerans sağlanacaktır. 14 Mart tarihinde uygulamaya konan karar 28 Mart tarihine kadar geçerliliğini sürdürecektir (Detaylar için tıklayınız).

- 561/2006 sayılı Yönetmeliğin 6 (1) Maddesinde istisna,

- 561/2006 sayılı Yönetmeliğin 8 (6) Maddesinde istisna,

Yukarıda açıklanan kuralların geçici olarak tolarans sağlanması, COVID-19 salgından kaynaklanan istisnai durumları yansıtmaktadır. 

 
Şah Lojistik Türkiye-Almanya Lojistik Hattının Nabzını Tutmaya Devam Ediyor
 
Transit Süre Aşımlarında Ceza Uygulanmayacak
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Şah Lojistik Türkiye-Almanya Lojistik Hattının Nabzını Tutmaya Devam Ediyor
Karayolu tır taşımacılığı alanında ki çalışmalarını Asya kıtası ülkeleri ...
Vize Başvurularında Son Durum
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), korona virüs ile ilgili konsolosluk ...
Başkan Altınok: 14 Altın Kuralla Korunabiliriz
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadele kapsamında ...
 
Başkan Altınok: Türkiye’de İlk Nevruz Atatürk Tarafından Keçiören’de Kutlandı
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin ...
ABD, IKBY’de Vize Uygulamasını Askıya Aldı
 ABD’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Konsolosluğu, dünya genelinde ...
İzmir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı karayollarına ...
 
Mercedes-Benz Türk 2 Fabrikasındaki Üretimine Ara Verdi
Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hoşdere Otobüs ...
TEM Otoyolu bağlantısında kaza: 2 ağır yaralı
Gece saatlerinde TEM bağlantı yolunda bir otomobil süratlı bir şekilde ...
Kapıkule’den Türkiye’ye Girişlerde 2 Kademeli Plan Devreye Giriyor
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Kapıkule Sınır Kapısından ülkemize ...
 
Nuray PEKCAN
ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIR MIYIZ?
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
Gelecekte Ülkemizin Uluslararası Bir Lojistik Üs Konumuna Geleceği Öngörülmekte…
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Covıd-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Ticari Sözleşmelere Etkisi
Emre ELDENER
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Doç. Dr. Onur DİKMENLİ
BİLMİ-YORUM!
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
türkiye
Kamyon
bus
src
treyler
truck
fahrer
sondakika
şoför