Kamyonum
GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum, iveco, özgözde, daily, s-way
man, kamyonumdergisi, mantrucks, mankamyon, mankampanya
ford, kamyon, trucks, başer, fordbaşer, fordkamyon, kamyoncu,
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,YALÇIN DORSE
Yetki Belgesi Sahibi Firmalar Değişiklikleri Bağlı Bulundukları Bölge Müdürlüklerine Bildirecek
Yetki Belgesi Sahibi Firmalar Değişiklikleri Bağlı Bulundukları Bölge Müdürlüklerine Bildirecek
Düzce Belediyesi Çöp Kamyonu Kiralayacak
Düzce Belediyesi Çöp Kamyonu Kiralayacak
English
İbrahim Kaya, Chairman Of Alibey Logistics Board:  ''The Ones Working With A Foreign Plate Have Different Rights From Us''

İbrahim Kaya, Chairman Of Alibey Logistics Board: ''The Ones Working With A Foreign Plate Have Different Rights From Us''

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
8 Ocak 2018 Pazartesi - 12:43

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yayımlandı!

Uzun zamandır beklenen Karayolu Taşıma Yönetmeliği Resmi Gazete'nin 8 Ocak 2018 tarihli sayısında yayımlandı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yayımlandı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve sektör paydaşları ile istişare edilerek hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği 8 Ocak 2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğü giren Yeni Karayolu Taşıma yönetmeliği ile birlikte 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Daha önce bakanlıktan yapılan açıklamalara göre yetki belgelerinin birleştirlerek sayısının 13'e düşürüleceğine yönelik açıklamalar yapılmasına rağmen yayınlanan yeni yönetmelikte belgelerin birleşmediği görülüyor. 

Yapılan Değişiklikler 

B Yetki Belgesine Yaş Sınırlaması

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şartı getirildi.

Eski Yönetmeliğe göre B3 Belgesinde bulunan 20 yaş zorunluluğu ise yeni yönetmelikte kaldırıldı. 

Eski yönetmeliğe göre C2 Yetki Belgesi almak isteyenlerden ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 birim özmal taşıt ile toplam 300 ton taşıma kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı aranırken yeni yönetmeliğe göre 10 adet özmal birim taşıt ve 400 tonluk asgari kapasite ile 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı getirildi.

Eski yönetmeliğe göre C3 Yetki Belgesi için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 birim özmal taşıt ile toplam 50 ton taşıma kapasitesine ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı aranırken yeni yönetmeliğe göre  3 adet özmal birim taşıt ve 75 tonluk asgari kapasite ile 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı getirdi. 

G Yetki Belgesi İçin Sınırlama

Eski yönetmeliğe göre G1 Yetki Belgesi için 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şartı aranırken yeni yönetmeliğe göre G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları ve G1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece L1, N1, N2 ve/veya K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir şartı getirildi.

Yine eski yönetmeliğe göre G2 yetki belgesi için başvuranlardan, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttı aranırken yeni yönetmeliğe göre G2 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları ve G2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece C2 ve/veya L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir şartı getirildi.

Eski yönetmeliğe göre G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttı aranırken yeni yönetmeliğe göre G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları ve G3 yetki belgesi sahipleri en fazla 2 adet firmayla olmak üzere, sadece M2, P1 ve/veya P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir şartı getirildi.

Eski yönetmelikte G4 Yetki Belgesi yer alırken yeni yönetmelikte G4 Yetki Belgesi yer almıyor. Ayrıca eski yönetmeliğe göre  G1 veya G2 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 30 m2'lik, G3 ve G4 yetki belgesi için başvuranların 20 m2'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şartı aranırken yeni yönetmeliğe göre G1, G2 veya G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 20 m2 'lik kapalı ve bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şartı aranıyor. 

K Belgesine Taşıt Zorunluluğu Geldi

Eski Yönetmeliğe göre K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı aranırken yeni yönetmelikte 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şartı getirildi. 

Yine eski yönetmeliğe göre K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı aranırken yeni yayınlanan yönetmeliğe göre tüzel kişilerin en az 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttı getirildi. 

Aynı şekilde eski yönetmeliğe göre K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı aranırken yeni yönetmeliğe göre K3 yetki belgesi için başvuranların en az, 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şartı getirildi. 

L Belgesinde Tonaj Düşerken Taşıt Zorunluluğu Geldi

L1 Belgesinde eski yönetmeliğe göre Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 100 ton taşıma kapasitesine, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, her bir şube için 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına ve 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olma şartı aranırken yeni yönetmelikte en az, 3 birim taşıt ve 75 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları ile 75.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, merkezinde veya şubesinde, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 500 m2’lik açık, kapalı veya taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, her bir şube için en az 100 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şartı getirildi. 

Eski yönetmeliğe göre L2 belgesinde 150 tonluk taşıma kapasitesi yeni yönetmelikte 200 tona çıkarılırken ayrıca 5 birim taşıt ve 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı getirildi. 

M3 Yetki Belgesi Kaldırıldı

Eski yönetmeliğe göre ticari amaçla uluslararsı kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken M3 yetki belgesi yeni yönetmelikte yer almadı. 

Sözleşmeli Taşıt Kullanımı

Eski yönetmelikte yalnızca A1, A2, B3, D3 ve D4 yetki belgesi sahipleri sadece özmal taşıtlarını kayıt ettirebilirken yeni yönetmelikte bu belgelere C1, C3, K1, K3 ve P belgeleri de eklendi. Ayrıca eski yönetmelikte B1 ve B2 Belgesi sahipleri özmal araçlarının sayısı kadar sözleşmeli araç kayıt ettirebilirken yeni yönetmelikte B1 ve B2 belgesi sahipleri özmal taşıt sayısının yarısı kadar sözleşmeli aracı kayıt ettirebilecekler. D1 ve D2 Belge sahipleri ise eski yönetmeliğe göre özmal araç sayısının iki katını geçmemek üzere aracı kayıt ettirebilirken yeni yönetmeliğe göre D1 belge sahipleri özmal araç sayısının 3 katını, D2 belge sahipleri özmal araç sayısının 2 katını kayıt ettirebilecekler. 

Yönetmeliğin tamanına buradan ulaşabilirsiniz...

 

 
Murat Ülker, Elon Musk'a Meydan Okudu
 
Şoförlere Zorunlu Eğitim Geliyor!
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Artık Her İsteyen 2.El Araç Alıp Satamayacak
11.8.2016 tarihi itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve ...
ATP Mevzuatına Tırsan’dan Tam Destek
Soğuk zincir taşımacılığında nakliyecilerin her zaman ilk tercihi olan ...
​DAMPER ÜRETİCİLERİ ÇÖZÜM BEKLİYOR!
26.Nisan.2017 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik, damper üreticilerine ...
 
ÖTV İndirimi Yürürlüğe Girdi
Ticari araç sahiplerine ve şehit yakınlarına ÖTV istisnası sağlayacak ...
Ticari Belgelerin Saklanma Süresi Kaç Yıl Olmalı?
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253’üncü maddesinde, defter tutmak mecburiyetinde ...
Sektöre Nefes Aldıracak
Karayolu taşıma yönetmeliğinde yapılan son değişiklikleri değerlendiren ...
 
SİGORTA YAPTIRMAYI UNUTMAYIN!
Tehlikeli madde taşıyan firmalar tehlikeli madde taşıyan araçlarına sigorta ...
Okul Servisleri Yönetmeliğinde Değişiklik!
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ...
Belarus KUKK Toplantısı Gerçekleşti
Heyet Başkanlığını Belarus Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı adına Sergey ...
 
Nuray PEKCAN
Nuray PEKCAN
 HAREKET... TALEPLER... RİSKLER...
toyota, kamyonumdergisi, hafifticari, araziaracı,
  YAZARLAR
Emre ELDENER
Emre ELDENER
TÜM SEKTÖRLER GİBİ LOJİSTİK DE ETKİLENDİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Av. Bilun ELMACIOĞLU
DEMİRYOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞI
Nizamettin KARADAĞ
Nizamettin KARADAĞ
KAMYONCUNUN SAHİBİ VAR MI?
Kamyonum TV
0
  ÇOK OKUNANLAR
0
Güzeller
0
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
0
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?
0
Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması
0
0 Sonuçlar
 
     
0
  Kamyonum
0
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
  0
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
  0
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
  0
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
  0
 
haberler
bus
fahrer
şoför
kamyonum
Kamyon
news
sondakika
kamyoncu