Kamyonum
GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum, iveco, özgözde, daily, s-way
man, kamyonumdergisi, mantrucks, mankamyon, mankampanya
ford, kamyon, trucks, başer, fordbaşer, fordkamyon, kamyoncu,
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,YALÇIN DORSE
Kazakistan İlave Transit Geçiş Belgeleri Sınır Kapıların Gönderildi
Kazakistan İlave Transit Geçiş Belgeleri Sınır Kapıların Gönderildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Benzin ve Motorin Alacak
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Benzin ve Motorin Alacak
English
Grandtur Tourism Expanded Its Fleet With 15 Mercedes-Benz Sprinters

Grandtur Tourism Expanded Its Fleet With 15 Mercedes-Benz Sprinters

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
8 Eylül 2011 Perşembe - 13:14

D BELGESİ VE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

Yolcu taşımada sektör mensubunun cevap aradığı bir çok soru var. Şehirlerarası ve il içi taşımalarda, tarifeli ve tarifesiz taşımalarda, eski belgelerden yeni belgelere geçişte ne nedir, hangi belge hangi işe uygundur, belgenin çalışma sınırları nelerdir… tüm bu sorular ve daha niceleri sektör mensubunun cevap aradığı sorular durumunda.

D BELGESİ VE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

 

Kamyonum Dergisi olarak biz de bu sorulara birinci ağızdan cevap alalım dedik ve Kara Ulaştırması Genel Müdürü Sayın Ali Rıza Yüceulu’ yu makamında ziyaret ettik.

 

İşte sorularımız ve aldığımız cevaplar:

 

Tarifeli ve tarifesiz taşımacılığı tanımlayabilir misiniz?

Tarifeli yolcu taşıma: Önceden belirlenen en az bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesine uymak suretiyle düzenli bir periyot halinde yapılan yolcu taşımaları olarak tanımlayabiliriz.

Tarifesiz yolcu taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi olmadan, grup yolcu durumuna göre, arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan yolcu taşımaları olarak tanımlayabiliriz.

 

D1, D2, D3 ve D4 belgeleri hangi taşıma türleri için uygundur?

D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. D türü yetki belgesi kapsamında yurtiçinde otobüsle yapılabilen taşımaları düzenlemiştir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a)  Dl yetki belgesi başlığı altında, tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri,

b)  D2 yetki belgesi başlığı altında, tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri,

c) D3 yetki belgesi başlığı altında, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık faaliyetleri,

ç)  D4  yetki belgesi başlığı altında, tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri, ayrı ayrı düzenlemiştir.

 

D4 (tarifeli ve tarifesiz) ve D2 yetki belgeleri ile yapılan taşımacılık tarifesiz taşımacılık olarak tanımlanmıştır. Bu belgeler ile yapılan taşımacılık il sınırları içinde ukome ve il trafik komisyonunca belirlenmiş olan diğer taşımacılık türü ile nasıl birbirinden ayrılmakta ve çalışma sınırlarının belirlenmesinde sıkıntılar ne şekilde önlenmektedir. Denetimler ne şekilde yapılmaktadır.

 

Bilindiği üzere şehir içi (belediye mücavir alanı dahil) ticari taşımalar 5216, 5393 ve 2918 Sayılı Kanunlar çerçevesinde belirlenmiş tahsisli veya tahditli plakalı taşıtlarla yapılır, bunların sayıları o mahallin ihtiyacı göz önünde bulunarak mahalli ve mülki idare tarafından belirlenmektedir. Bu taşıtların plakalarının verilmesi mahalli ihtiyacı karşılamak üzere ve sınırlı sayıda olduğundan, veriliş amacı dışında kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu taşıtların belediye sınırları dışında il içinde veya şehirlerarası taşımalarda kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilindiği üzere kısa mesafeli taşımalar Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle bu yönetmelik kapsamına alınmış ve D4 yetki belgesi başlığı altında düzenlenmiştir. Kısa mesafeli bu taşımalar yönetmelikle D4 yetki belgesi kapsamına alınmakla beraber doğrudan, yetki belgesi verileceği anlamını taşımamaktadır. Bu taşıma şeklinde de D4 yetki belgesi almadan önce taşımanın yapılacağı il/ilçenin trafik komisyonlarından bu tür taşımaya ihtiyaç olduğu konusundan güzergah izni alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yetki belgesi kapsamında şehir içinde iki nokta arasında taşıma yapılamaz.

 

 [D2] yetki belgesinde kayıtlı taşıtlarla yurtiçinde arızi ve/veya mekik seferler yapmak suretiyle tarifesiz taşıma yapılabilir. [D4] yetki belgesi ile de 100 Km’ye kadar şehirlerarası ve Km sınırlaması olmaksızın iliçinde arızi ve/veya mekik seferler yapmak suretiyle tarifeli/tarifesiz taşıma yapılabilmektedir.

 

Kısaca, [D2]/[D4] yetki belgesinde kayıtlı taşıtlarla şehir içinde (aynı belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde) olmamak kaydıyla personel, öğrenci, şantiye, fabrika, toplantı, tören vb. gibi taşımalar yapılabilir. Ancak, personel taşımacılığı hizmetinde kullanılacak [D2]/[D4] yetki belgeli taşıtların, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde yer alan hükümlere; öğrenci servis taşımacılığı hizmetinde kullanılacak [D2]/[D4] yetki belgeli taşıtların ise 28.08.2007 tarihli ve 26627 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde taşımacı, sürücü ve taşıtlarla ilgili yer alan hükümlere uyulması ve taşımanın bir sözleşmeye dayalı olması kaydıyla yapılabilmektedir.

 

Ayrıca, [D2] taşıt kartına haiz otobüsler, yerel makamlar tarafından şehir içi yolcu taşımalarında uygulanan güzergah ve zaman sınırlamaları varsa, bu sınırlamalara uyulması kaydıyla; ilgili valilik veya belediye izni olmaksızın, şehir içinde, il sınırları içinde veya 100 km’den daha az mesafedeki şehirlerarası mesafelerde arızi ve/veya mekik seferlerde de kullanılabilmektedir.

 

Karayolu taşıma mevzuatı ile ilgili denetimler bu hususlar ışığında ilgili Bölge Müdürlüklerimiz personelince yapılmaktadır. Diğer taraftan, kolluk güçleri (polis, jandarma vb) ile belediye zabıtası tarafından da gerekli denetimler yapılmaktadır. Ayrıca, bu türden gelen şikayetler, belge üzerinde ve yerinde denetim hassasiyetle yapılmaktadır.

 

D1 Yetki belgesi dışında D4 yetki belgesine neden ihtiyaç duyulmuştur?

 

Yukarıda açıklandığı üzere, D1 yetki belgesiyle sadece şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilmektedir. İl için de ve birbirine komşu olan illerin herhangi iki noktası arasında D1 yetki belgesi ile taşımacılık yapılması imkanı bulunmamaktadır. Çünkü bu taşımalar niteliği itibariyle yolcusu az (ilden ilçeye, köyden ilçeye, ilçeden ilçeye vb. gibi) ve küçük taşıtlarla yapılabilecek kısa mesafeli taşımalardır.  Bu gibi nedenlerle D4 yetki belgesine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için böyle bir düzenleme yapılmıştır.

 

Tahditli plaka ile taşımacılık yapan taksi esnafı ile A1 yetki belgesi ile taşımacılık yapanlar arasında güzergah ve sınırlar konusunda da sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu konu için neler söyleyeceksiniz?

 

Tahditli plaka ile taşımacılık yapan taksi esnafı ile A1 yetki belgesi ile taşımacılık yapan taşımacılar arasında güzergah ve sınırlar konusunda sıkıntılar yaşanması bilinçsiz ve bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; tahditli plakalı şehir içi ticari taksilerin, ilgili belediye sınırları dışında (belediye mücavir alanı) il içinde veya şehirlerarası taşımalarda kullanılması veriliş amacına ve ilgili mevzuata göre mümkün bulunmamaktadır.

 

A1 yetki belgesinde kayıtlı taşıtların da, şehir içinde iki nokta arasında tahditli plakalı taksiler gibi taşıma yapması mümkün değildir.

 

Dolayısıyla, bu taşımalar da birbirleriyle ilgili sıkıntı yaşanmaması gerekir. Özellikle turizm taşımaları konusunda taksilere tek yönlü olarak şehir dışına çıkılması imkanının verilmiş olması zaman zaman sorun gibi gözükse de aslında asıl sorun meri mevzuat konusunda gerçeğe ve yazılı bilgilere sahip olmamaktan ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan tereddütler olabilmektedir. Bunları da özellikle yazılı cevap ve sair açıklamalarla gidermeye çalışılmaktadır.

 

Yolcu taşımacılığı konusunda esnafın mağdur olmaması ve vatandaşa daha iyi hizmet için neler yapılabilir. Esnafın bu noktada sorumlulukları nelerdir?

 

Yolcu taşımacılığı konusunda esnafın ve vatandaşların mağdur olmamaları için Bakanlığımız tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. (taşımacı ve yolcunun görev ve sorumlulukları) İhtiyaç olması durumunda da etkin bir şekilde yeni düzenlemeler yapılacaktır.

 

Muğla Akaya ve Ula ilçelerinde çalışan 3 kooperatif belediye otobüslerinin belediye sınırları dışına 40 km kadar çıktıklarını ve bu konunun ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesine rağmen bir sonuç alınamadığını ve haksız rekabet şartlarında iş yapmak durumunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Belediye aylık 50 tl’lik abonman bileti verirken kendileri 5.5 tl ile taşımacılık yaptıklarından, bu nedenle de haksızlığa maruz kaldıklarını söylüyorlar. Ve ayrıca “Y” belgesinden “D4” belgesine geçişte özmal konusunda sıkıntı yaşadıklarını; 20 üyeli bir kooperatifte 10 adet özmal şartı yüzünden üyelerin mağdur olduklarını ifade etmekteler. Bu sıkıntıların çözülmesinde sektör mensubunu mağdur etmeyecek; daha etkin ve kısa vadeli çözümler neler olabilir?

 

Bir kısım belediye otobüslerinin şehir dışına çıkış yapmak suretiyle yolcu taşıması yapmaları bu düzenlemeden önceki karmaşa ve belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Bunların sayıları düşünüldüğü kadar fazla değildir.  Diğer taraftan, resmi plakalı taşıtların karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında kısa mesafeli yolcu taşımalarında kullanılması hususu 20011/KUGM/11-YOLCU sayılı Genelge ile 31.12.2012 tarihinden itibaren taşıma yapma imkanı kaldırılmıştır.

 

-Özellikle D4 yetki belgelerinde kooperatiflerin özmal sorunu bulunmamaktadır. Çünkü kooperatif üyelerine ayrı ayrı D4 yetki belgesi düzenlenebilmektedir. Dolayısıyla kooperatifin öz mal edinme ve yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kooperatif Ana Sözleşmesinde de belirtildiği üzere “taşıyıcıların” bir araya geldiği birlikteliklerdir.

 

-Kısa vadeli ve etkin çözümler ise; bu güne kadar hazırlanan karayolu taşıma mevzuatı hükümlerinin etkin bir şekilde tavizsiz olarak uygulanması olacaktır. Çünkü bu düzenlemelerden önceki boşluk dönemlerinin uygulama ve alışkanlıkları yeni düzenlemelerle ortadan kalkacaktır.                                   

 

D4 geçiş noktasında ilgili tüm taşımacıların bu kapsama alınmadığı konusunda şikâyetler olmakta. Bu konuda neler diyeceksiniz?

 

11.06.2009 tarihli 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin Geçici 7 nci maddesi uyarınca 01.01.2011 tarihinden itibaren, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve mesafesine bakılmaksızın il içinde yapılan yolcu taşımaları tarifeli veya tarifesiz olarak D4 yetki belgesi kapsamında yapılacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D4 yetki belgesinin düzenlenmesi ve bu belgeyle yapılacak taşımacılık faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz web sitesinde (www.kugm.gov.tr) yayımlanan 2011/KUGM-03/YOLCU No’lu ve 2011/KUGM-11/YOLCU No’lu Genelgeler ile belirlenmiştir. Dolayısıyla bu çerçeve de D4 kapsamına alınmayan bir husus bulunmamaktadır.

 

Sözkonusu Genelge hükümleri uyarınca Y türü yetki belgelerinin D4 Yetki Belgesi ile değiştirilmesi işlemleri devam etmektedir.

 

 

 

 

 
Malatya’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
 
FRANKFURT OTOMOBİL FUARI’NDA PIRELLI RÜZGARI
YORUMLAR
Toplam 30 yorum var, 10 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen 1 yorum var.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Salih baglan 22 Mart 2019 Cuma 13:05

D2 belgemi kiraladığım yer sözleşme yi İptal edebilirmi

Yorumu oyla      7      6  
Ümit 16 Mart 2019 Cumartesi 19:42

D1 belgesinde koltuk sayısı 150nin altına düştüğünde ne gibi kanun işler

Yorumu oyla      11      4  
Ahmet 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:24

D2 belgeli araba okul servisi yapılır mı şehir içi veya şehir dışı

Yorumu oyla      11      9  
Selim 16 Ocak 2018 Salı 01:11

D4 yetki belgesi ile yolcu taşımacılığı yapıyoruz kooperatif olarak resmi araç yolcu taşımacılığı yapamayacak denildi adamlar yan taraftan şirket kurup devam ediyorlar ne değişti bu şirketler zarar ediyor kimse denetleniyor bunları biz kooperatif üyelerine inat meclis üyeleri sesini çıkarmıyor devletin yetkili mercileri yokmu bunları denetleyecek

Yorumu oyla      7      9  
Sinan tiryaki 21 Aralık 2017 Perşembe 17:12

Resmi plakali araclar d2 d4 alabilirmi

Yorumu oyla      11      7  
Hasan sen 15 Haziran 2017 Perşembe 13:37

Bisey demenize gerek yok servis cilerin akli yok hepsi kontak kapatsin kamyoncularda bakalim bakalim hangi evrak tasiyo arabayi

Yorumu oyla      10      2  
Abdulaziz 14 Nisan 2015 Salı 21:54

Kamu çalışanıyım, kurum arkadaşlarıyla 16+1 minibüsümle ilçeden ie gidiyoruz.yol 20 KM dir.Herhangi cezai bir yaptırıma maruz kalabilir miyim?

Yorumu oyla      13      10  
HACI KOC 30 Ocak 2015 Cuma 13:40

BIZ KIRSEHIRDE İL SINIRLARI İCİNDE KAMU KURUMU PERSONEL TASIMACILIGI YAPIYORUZ.. ARACLARIMIZDA D2 BELGESI YOK DIYE CEZA YAZILIYO İL TRAFIK KOMISYONU VE BELEDIYEDEN GUZERGAH IZNI ALMAMIZA RAGMEN YAZILMAKTA D2 BELGESIYLE PERSONEL TASIMACILIGI YAPILAMAZ DIYE BILIYORUZ VARMIDIR BU KONUDA BILGINIZ TESEKKURLER...

Yorumu oyla      19      9  
yilmaz 4 Ocak 2015 Pazar 19:44

Kolay gelsin d4 dumun suresi dolmuş nerde nasil yenileye bilirim malatya da yenilemiyormu tesekurler

Yorumu oyla      9      6  
safer 15 Kasım 2014 Cumartesi 14:43

d2 belgesi ile belediye sınırları içinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapabilirmiyim yaparsam koluk kuvetleri benden ne gibi evrak ister teş

Yorumu oyla      28      10  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Yetki Belgesinin yenilenmesinde büyük kolaylık
Ulaştırma Bakanlığı yayınladığı genelgeyle yetki belgesi yenileme süresine 60 güne çıkardı.
UBAK’ tan iş takibi için genelge
Ulaştırma bakanlığı vekaletle iş takibi yapanların işlem sırasında neden ...
Bakanlık’ dan D4 için yeni bir genelge
Bakanlık sektörden gelen talepler doğrultusunda ve görülen lüzum üzerine ...
 
MYS İÇİN SON TARİH: 2 MAYIS
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM), 4 Haziran’da ...
MESLEKİ YETERLİKLİK SINAV SONUÇLARI
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM) 19.03.2011 ...
D4 İÇİN YENİ DÜZENLEME
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Y türü Yetki Belgelerinin D4 Yetki Belgesine ...
 
Denetimlerde Y Veya D4 Yetki Belgesi Aranmayacak
Yeni Dönem için Eğitim Merkezlerinin Dikkatine
ODY-ÜDY İhlaline Yeni Düzenleme
 
Nuray PEKCAN
Nuray PEKCAN
 HAREKET... TALEPLER... RİSKLER...
toyota, kamyonumdergisi, hafifticari, araziaracı,
  YAZARLAR
Emre ELDENER
Emre ELDENER
TÜM SEKTÖRLER GİBİ LOJİSTİK DE ETKİLENDİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Av. Bilun ELMACIOĞLU
DEMİRYOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞI
Nizamettin KARADAĞ
Nizamettin KARADAĞ
KAMYONCUNUN SAHİBİ VAR MI?
Kamyonum TV
0
  ÇOK OKUNANLAR
0
Güzeller
0
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
0
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?
0
Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması
0
0 Sonuçlar
 
     
0
  Kamyonum
0
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
  0
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
  0
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
  0
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
  0
 
fahrer
türkiye
news
lkw
Kamyon
sondakika
şoför
kamyoncu
truck