Kamyonum
GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum, iveco, özgözde, daily, s-way
man, kamyonumdergisi, mantrucks, mankamyon, mankampanya
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,YALÇIN DORSE
Kazakistan İlave Transit Geçiş Belgeleri Sınır Kapıların Gönderildi
Kazakistan İlave Transit Geçiş Belgeleri Sınır Kapıların Gönderildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Benzin ve Motorin Alacak
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Benzin ve Motorin Alacak
English
Grandtur Tourism Expanded Its Fleet With 15 Mercedes-Benz Sprinters

Grandtur Tourism Expanded Its Fleet With 15 Mercedes-Benz Sprinters

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
20 Mart 2019 Çarşamba - 17:34

''LNG, Uzun Yol Taşımacılığında Rekabetçi Bir Alternatif Haline Geliyor''

EPDK, fiyat avantajları, çevreci özelliği sayesinde yaygınlaşması beklenen CNG ve LNG kullanımının, arz çeşitliliği sağlayarak akaryakıt sektöründeki rekabeti de geliştireceği öngörüsünde bulunuyor.

 LNG, Uzun Yol Taşımacılığında Rekabetçi Bir Alternatif Haline Geliyor

Alternatif Yakıt Teknolojileri Dosyamız kapsamında görüşlerine başvurduğumuz bir diğer kurum da T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) oldu. Fiyat avantajları, çevreci özelliği sayesinde yaygınlaşması beklenen CNG ve LNG kullanımının, arz çeşitliliği sağlayarak akaryakıt sektöründeki rekabeti de geliştireceği öngörüsünde bulunan EPDK “Dünyada LNG’nin kara taşıtlarında yakıt olarak kullanımı da giderek artıyor. Çevresel ve ekonomik avantajlar sunması nedeniyle LNG karayolu taşımacılığında tercih ediliyor. Özellikle ABD, Çin ve Avrupa’da LNG’nin uzun yol taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması teşvik ediliyor. Mevcut akaryakıt istasyonlarının altyapısının da rahatlıkla kullanılabilmesi nedeniyle dağıtım problemi bulunmayan LNG, şehir içi nakliye vasıtaları, uzun yol yük ve yolcu taşımacılığı için diğer yakıt türlerine göre rekabetçi bir alternatif haline geliyor.” diyor.

 “Ülkeler, Enerji Talebini Karşılamak ve Karbon Emisyonlarını Azaltmak Zorunda”

“Sanayileşme, nüfus artışı ve şehirleşme ile birlikte her ülkede farklı oranlarda olsa da küresel ölçekte bakıldığında dünya toplam enerji talebinde sürekli bir artış yaşanıyor. Aynı zamanda, küresel ısınma ile ilgili son verilere bakıldığında karbon emisyonları konusunda hızlı ve etkin tedbirler alınmasının da şart olduğu görülüyor. Bu durumda ülkeler hem artan enerji talebini karşılamak hem de karbon emisyonlarını azaltmak için en doğru enerji politikalarını belirlemek zorunda.”

“Yenilenebilir Enerji Kaynakları Emisyon Azaltımında Yeterli Olmayacak”

“Yakın zamanda yayınlanan Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin sonuç bildirgesi ile Uluslararası Enerji Ajansı tarafından açıklanan dünya enerji görünümüyle ilgili rapor, karbon emisyonlarının azaltılması konusunda ilk akla gelen yenilenebilir enerji kaynaklarının, yakın gelecekte tek başına emisyon azaltımında yeterli olmayacağını gösteriyor. Bu da ülkeleri artan enerji talebinin karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan çözümler ile birlikte fosil kaynaklar içerisinde doğal gaz kullanımının payını artırmaya yöneltiyor.”

“Doğal Gazın Kara ve Deniz Taşıtlarında Kullanımına İlişkin Teknolojilerde Önemli Gelişmeler Yaşanıyor”

“Dünyada üretim, ısınma ve ulaşım alanlarında doğal gaz tüketimi ve ticaretinin diğer fosil yakıtlara göre daha hızlı bir artış trendine sahip olması ülkelerin bu alanlardaki talebi karşılamada diğer fosil kaynaklara göre çevreci bir yakıt türü olan doğal gaza yöneldiklerini gösteriyor. Doğal gaz büyük oranda boru hatları vasıtasıyla kaynak ülkelerden son tüketiciye ulaştırılıyor. Boru hattının teknik ve ekonomik olarak ulaşmasının mümkün olmadığı yerlere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) formunda da taşınabiliyor. Bu sayede boru hatlarının ulaşmadığı yerlerde bulunan ticari işletmeler ile konutlara da gaz arzı sağlanması mümkündür. Ayrıca doğal gazın kara ve deniz taşıtlarında yakıt olarak kullanımına ilişkin teknolojilerde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Doğal gazın çevre ve maliyet açısından sağladığı avantajlar ile birlikte, kullanım alanlarının çeşitliliği ve teknolojik gelişmeler sonucu doğal gazı son kullanıcıya ulaştırmada sağlanan kolaylıklar bu enerji kaynağını daha da cazip hale getiriyor.”

“LNG, Ülkemize 4 Terminalden Giriş Yapıyor”

“Türkiye’ye ithal edilen LNG terminalden ülkemize giriş yapıyor. Bunlardan 2’si kara terminali, diğer 2’si ise FSRU olarak tabir edilen yüzen LNG terminalidir. Tesislerden 2’si özel sektör tarafından diğer 2’si ise kamu şirketi olan BOTAŞ tarafından işletiliyor. Bu terminallerden ülkemize ithal edilen LNG gazlaştırılarak boru hatlarına veriliyor. Ayrıca özel imal edilmiş kara tankerlerine LNG olarak yüklenerek son kullanıcılara LNG olarak ulaştırılıyor. Türkiye’de doğal gazın daha fazla tüketiciye ulaştırılması ve alternatif kullanım alanlarından daha çok yararlanılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 2017 yılı doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre %15,8 oranında artarak 53,8 milyar Sm3 olarak gerçekleşti. 2018 yılında elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artması ile birlikte bu tüketim yaklaşık 51 milyar Sm3 oldu. 2018 yıl sonu itibariyle dağıtım şebekesine yapılan toplam yatırım 18 milyar TL’ye ulaştı ve 81 ilimiz ile 500 ilçemize gaz arzı sağlandı. Boru hatları ile doğal gaz ulaşmayan şehirlerimize LNG ve CNG olarak doğal gaz kullanımının sağlanması için gerekli düzenlemeler 2017 yılı içerisinde yapıldı. Bu kapsamda ilçe veya belde olarak 83 yerleşim yerine boru hattı gelene kadar ya da kalıcı olarak LNG ve/veya CNG ile doğal gaz arzı sağlandı.”

“Araç Yakıtı Olarak Kullanılan Doğal Gaz 92,318 Milyon Sm3’e Ulaştı”

“Ülkemizde 2018 yılında 600,12 milyon Sm3 LNG tüketimi gerçekleşti. 2017 yılında 83,6 milyon Sm3 olarak gerçekleşen araç yakıtı olarak kullanılan doğal gaz miktarı 2018 yılında yaklaşık %10 oranında artış kaydederek 92,318 milyon Sm3’e ulaştı.”

 “CNG’nin Birim Maliyeti Diğer Yakıtlara Göre Daha Düşük”

“CNG, son yıllarda ana yakıt olarak kabul edilmekle birlikte binek araçlarda alternatif yakıt olarak da tercih ediliyor. CNG diğer akaryakıt türlerine göre birim maliyeti daha düşük ve karbon salınımını azalttığı için çevreci bir yakıt türü olduğundan dünyada kullanımı giderek artıyor. Sadece CNG ile çalışan birçok araç modeli bulunuyor. Son yıllarda CNG motorları da yüksek teknolojik seviyeye ulaştı.”

“2017’deki Düzenleme ile OtoCNG İstasyon Ağının Yaygınlaşması Sağlandı”

“CNG’nin taşıtlarda yakıt olarak kullanımının yaygınlaşması için gereken şartlardan birisi elbette yaygın bir istasyon ağıdır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2017 yılında bu şartı sağlamaya yönelik gerekli düzenlemeler yapıldı. 24/05/2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, OtoCNG lisansı ihdas edildi. Söz konusu düzenleme ile karayolu taşıtlarına yakıt olarak CNG satışının sadece OtoCNG lisansı kapsamında yürütülmesi ve istasyon ağının yaygınlaşması sağlandı.”

“Mother-Daughter Modeli ile Araçlarda CNG Kullanımının Yaygınlaştırılması Hedeflendi”

“Bu şekilde,  dünyada “mother-daughter” modeli olarak bilinen uygulamanın, ülkemizde de uygulanmasına imkân sağlayacak yeni düzenleme ile karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayacak olan ve bir anlamda tali istasyon olarak da tanımlayabileceğimiz sistem ile özellikle karayolları üzerinde CNG istasyonlarının daha az maliyet ile daha yaygın olarak kurulması, araçlarda CNG kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi. Bunlarla birlikte Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5’inci maddesiyle temin ettiği CNG veya LNG’yi kendi ihtiyacı için kullanarak satış faaliyetinde bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibinden teslim aldığı LNG’yi veya gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak CNG halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişilerin, ilgili mevzuattaki ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans almalarına gerek olmadığı hükme bağlandı.”

“Ülkemizde OtoCNG Lisansı Bulunan 17 İstasyon Bulunuyor”

“Ülkemizde 2019 yılı itibarıyla OtoCNG lisansı kapsamında faaliyet gösteren 17 adet istasyon bulunuyor. Bunun dışında, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi kapsamında lisans almaksızın CNG tesisi kuran ve kendi otobüslerinde yakıt olarak CNG kullanan belediyeler ve işletmeler de bulunuyor.”

“LNG; Nakliye Vasıtaları, Uzun Yol Yük ve Yolcu Taşımacılığında Rekabetçi Bir Alternatif Haline Geliyor”

“Dünyada LNG’nin kara taşıtlarında yakıt olarak kullanımı da giderek artıyor. Çevresel ve ekonomik avantajlar sunması nedeniyle LNG karayolu taşımacılığında tercih ediliyor. Özellikle ABD, Çin ve Avrupa’da LNG’nin uzun yol taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması teşvik ediliyor. Mevcut akaryakıt istasyonlarının altyapısının da rahatlıkla kullanılabilmesi nedeniyle dağıtım problemi bulunmayan LNG, şehir içi nakliye vasıtaları, uzun yol yük ve yolcu taşımacılığı için diğer yakıt türlerine göre rekabetçi bir alternatif haline geliyor.”

“Karbon Salınımının Düşürülmesi için Elektrifikasyon Yanında Ek Önlemler de Alınmalı”

“Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2018 Yılı Dünya Enerji Görünümü Raporu’nda uzun mesafe karayolu taşımacılığı, nakliye ve havacılık gibi enerji sistemlerinin bazı önemli unsurlarının günümüz teknolojileriyle elektrikli olmadığı ve karbon salınımının düşürülmesi için elektrifikasyon yanında ek önlemlerin de alınması gerektiği ifade edildi. Dünya ülkelerinin bu konuda alması gereken önlemler bakımından uzun yol taşımacılığı yapan kara ve deniz araçlarında LNG’nin yakıt olarak kullanılması önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.”

“LNG İstasyonlu Toptan Satış Lisansı Başvurusunda Bulunan Olmadı”

“Türkiye’de EPDK tarafından hazırlanan ve 09/02/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisansı ihdas edilerek istasyonlarda araçlara yakıt olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ikmali yapılması hususu düzenlendi. Maliye Bakanlığı tarafından da LNG’nin taşıt yakıtı olarak kullanılması için gerekli ÖTV miktarı belirlendi ve ÖTV tablosuna eklendi. Henüz piyasa oyuncuları tarafından EPDK’ya Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisansı başvurusunda bulunulmadı.”

“Gemilerin Kükürt Salınım Limitleri %1’den %0,1’e Düşürüldü”

“Dünyada LNG ve CNG’nin deniz taşıtlarında yakıt olarak kullanımı da yaygınlaşıyor. Ülkemiz ise dünyanın önemli su yolları üzerinde ve sahip olduğu coğrafya nedeniyle denizci bir ülkedir. Dolayısıyla ülkemiz karasuları deniz taşıtlarına LNG ve CNG ikmali yapılması konusunda güçlü bir potansiyele sahip. Diğer taraftan, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO)  tarafından 2015 yılında alınan kararlar gereği Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Kuzey Amerika kıyılarının dahil olduğu emisyon kontrol bölgeleri (Emission Control Areas-ECA) olarak tanımlanan yerlerde gemilerin kükürt salınım limitleri %1’den %0,1’e düşürüldü. Akdeniz kıyılarının da 2020’de ECA bölgesi olarak tanımlanması söz konusu. Ayrıca yine IMO tarafından günümüzde %3,5 olan küresel kükürt salınım limitlerinin 2020’den itibaren %0,5’e indirilmesine karar verildi.”

“2020’den İtibaren LNG’nin Bunker Yakıtı Olarak Kullanımının Daha Çok Yaygınlaşması Bekleniyor”

“Gemilerde yakıt olarak kullanılan ürünlere bunker, gemilere yakıt ikmali hizmeti verilmesine ise bunkering adı veriliyor. Dünyadaki bunker yakıtı kullanımının büyük kısmını fuel oil ve motorin oluşturmaktadır. Bu iki yakıt türünün kullanımı değişen oranlarda kükürt salınımına sebep oluyor. LNG’nin kükürt salınım oranı ise % 0’dır. Bu nedenle, özellikle 2020’den itibaren  LNG’nin bunker yakıtı olarak kullanımının daha çok yaygınlaşması bekleniyor.”

“2016 Yılında LNG ve CNG’nin Türk Karasularında Yakıt Olarak Kullanılabilmesine İlişkin Mevzuat Düzenlendi”

“LNG ve CNG’nin Türkiye karasularında deniz taşıtlarında yakıt olarak kullanılabilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23/11/2016 tarihli ve 6605-5 sayılı kararı ile “Türk karasularında bulunan yerli ve/veya yabancı deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilgili ve diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla doğal gaz toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilerce sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı sahibi tüzel kişilerce CNG olarak doğal gazın satışının gerçekleştirilebileceğine” ilişkin mevzuat düzenlemesi tamamlandı. Bu düzenleme ile Türk karasularında bulunan deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toptan satış lisansı sahibi şirketlerin LNG satışı, CNG lisansı sahibi şirketlerin de CNG satışı yapabilmesinin önü açıldı. Türkiye'de LNG ve CNG’nin kara ve deniz taşımacılığında yakıt olarak kullanımına olanak sağlayan bu düzenlemeler sayesinde, karbon salınımlarında azalma bekleniyor. Fiyat avantajları, çevreci özelliği sayesinde yaygınlaşması beklenen araçlarda CNG ve LNG kullanımının, arz çeşitliliği sağlayarak akaryakıt sektöründeki rekabeti de geliştireceği öngörülüyor.”

“Enerji Talebinin Karşılanmasında Doğal Gaz Önemli Bir Rol Oynayacak”

“Dünyadaki enerji ve çevre ile ilgili yaşanan son gelişmelere bakıldığında, gelecekte artan enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir kaynaklar ile birlikte fosil kaynaklar içerisinde çevreci ve ekonomik bir kaynak olan doğal gazın da önemli bir rol oynayacağı görülüyor. Özellikle taşımacılık sektöründe LNG ve CNG talebindeki olumlu gelişmeler piyasa oyuncularına cazip fırsatlar sunuyor. Yatırımcılarımızın ve dolayısıyla ülkemizin bu fırsatlardan azami derecede faydalanabilmesi için dünyadaki LNG ve CNG teknolojilerindeki gelişmelerin takip edilmesi, bu alanlara ilişkin gereken AR-GE yatırımlarının yapılması ve en uygun yasal düzenlemelerin zamanında yürürlüğe konulması büyük önem arz ediyor. EPDK da dünyadaki LNG ve CNG teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli durumlarda mevzuat düzenlemeleri hayata geçiriyor.”

 
'Turkey Is an Energy Hub'
 
'LNG Is Becoming a Competitive Alternative for Long Haul Transportation'
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Boşça: 'Türkiye Enerji Merkezi Konumunda'
“Alternatif Yakıt Teknolojileri” dosyamız kapsamında açıklamalarda bulunan ...
"Gümrük Birliği’nin Güncellenmesinde En Önemli Başlıklar, 'Kotalar ve Geçiş Ücretleri' Olacak"
“Avrupa Birliği ve Kotalar” dosyamız kapsamında, T.C Ulaştırma ve Altyapı ...
'Stratejik Öneme Sahip Hiçbir Kuruluş Yabancı Firmalara Satılmamalı'
ESEN Nakliyat Genel Müdürü Sadettin Kayabaşı, Ro-Ro taşımacılığının gitgide ...
 
'Fedarasyonun Esnafa Sahip Çıkmasını Bekliyoruz'
Güneydoğu Anadolu ve Habur dosyamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz kooperatif ...
"Durumumuz Hiç İç Açıcı Değil Fakat Bir Umut Var"
Güneydoğu ve Habur Dosyamızda sıradaki durağımız, hem bir iş adamı, hem ...
"Tek Kapıdan Dört Ülkeye İhracatımız Yeniden Başlayacak"
Şırnak’tan Silopi’ye geçerek, ilk durağımız olan Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar ...
 
''Irak Gümrüğü’nde Araçla Beraber Bizi de XRay Cihazından Geçiriyorlar''
“Sektörün ve şoförün derdi bitmiyor” diyerek başlattığımız ve sektörün ...
Tüm Dünya Limanlarını Birbirine Bağlayan Taşımacılık: Ro-Ro Seferleri
Ülkemiz limanlarında gerçekleştirilen Ro-Ro taşımacılığına ilişkin ilgili ...
Avrupa’ya Yapılan Ro-Ro Seferlerinde Yabancı Firmaların Egemenliği Artıyor
Karayolu araçlarının, denizyolu ile ulaşımını sağlayan gemiye Ro Ro; bu ...
 
Nuray PEKCAN
Nuray PEKCAN
 HAREKET... TALEPLER... RİSKLER...
toyota, kamyonumdergisi, hafifticari, araziaracı,
  YAZARLAR
Emre ELDENER
Emre ELDENER
TÜM SEKTÖRLER GİBİ LOJİSTİK DE ETKİLENDİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Av. Bilun ELMACIOĞLU
DEMİRYOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞI
Nizamettin KARADAĞ
Nizamettin KARADAĞ
KAMYONCUNUN SAHİBİ VAR MI?
Kamyonum TV
0
  ÇOK OKUNANLAR
0
Güzeller
0
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
0
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?
0
Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması
0
0 Sonuçlar
 
     
0
  Kamyonum
0
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
  0
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
  0
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
  0
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
  0
 
lkw
haberler
bus
türkiye
fahrer
dikkat
truck
treyler
kamyoncu