GÜNDEMHABERLERTESLİMATDENİZ TAŞIMACILIĞI FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
Araç Muayene Gecikme Bedeli Nasıl Hesaplanıyor?
Araç Muayene Gecikme Bedeli Nasıl Hesaplanıyor?
‘MICHELIN Crossclimate+’ Lastikleri ile Hem Siz Hem Sevdikleriniz Güvende Olsun
‘MICHELIN Crossclimate+’ Lastikleri ile Hem Siz Hem Sevdikleriniz Güvende Olsun
WABCO Expands Operations in Turkey with its First Manufacturing Facility

WABCO Expands Operations in Turkey with its First Manufacturing Facility

1 2 3 4 5 6
28 Ağustos 2018 Salı - 09:22

Avrupa Ülkelerine İhracat Taşımaları Artmaya Devam Ediyor

UND’nin derlediği verilere göre; 2018 yılı Ocak-Temmuz toplamında, Türk araçları bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 düşüş ile 694.824 adet, Yabancı araçlar %10 büyüme ile 204.309 adet taşıma gerçekleştirdi. Türk ve yabancı araçlar toplamda fazla bir değişime uğramadı ve 899.133 adet ihracat taşıması gerçekleştirdi.

Avrupa Ülkelerine İhracat Taşımaları Artmaya Devam Ediyor

İhracat taşımalarının %77‘si Türk, %23’ü ise Yabancı plakalı araçlar ile yapıldı.  İhracat taşımalarımızda %34 oranında büyük bir paya sahip olan Irak’ı hariç tutacak olur isek; Türk araçlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 artış yaşadılar, Yabancı araçlar ise %11 büyüme sağladılar.
 
Suriye’ye yapılan taşımalar %22 düşüş yaşadı, Geçen yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı başlayan Irak pazarı da geçen yıla oranla %9 düşüş gösteriyor. Irak ve Suriye’deki düşüş Ortadoğu ülkeleri toplamını da etkilediği için Ortadoğu’da %12 düşüş olduğu görülüyor.
 
Avrupa’nın genelinde yaşanan artış eğilimi özellikle komşu ülkelerde; Romanya %23, Yunanistan %14, Bulgaristan %27 olmak üzere olumlu etkilere sebep oldu. Polonya, Macaristan ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinde de %15’e varan artışlar dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerine toplamda %9 artış yaşandı. Avrupa ülkeleri ile yapılan KUKK toplantılarında alınan olumlu sonuçlar ile birlikte Avrupa ülkelerine ihracat taşımalarımız artmaya devam etmektedir.
 
2017 yılında Nahcivan ve Azerbaycan’a yapılan ihracat pazarında azalma görülmüştü, 2018 yılında ise Nahcivan’a %15, Azerbaycan’da %15 artış olduğu görülüyor. Gürcistan’a yapılan ihracat taşımalarında ise Türk araçlarının payları %6 oranında düştü ve Gürcistan plakalı araçlar pazarda yükselişe geçtiler. Türk araçlarının İran’a yaptığı ihracat taşımalarında %15 düşüş görülüyor. İran araçları ise Türkiye’den yaptığı ihracat taşımalarında %28 oranında artış gösteriyorlar.

Türkmenistan’a yapılan taşımalarda %60 oranında ciddi düşüş olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarımızda, Türkmenistan’daki mevcut projelerin tamamlanması ve aynı ölçekte yeni projeler olmaması, ihracat taşımalarımızı olumsuz etkilemektedir. Türkmenistan taşımaları düşüşe geçmesine rağmen, Özbekistan taşımalarında ise %54 oranında artış yaşanıyor. Türkmenistan pazarındaki azalış, Özbekistan’a artan pazarımız ve Rusya’ya artan pazarımız ile ikame ediliyor. Mayıs ayı içerisinde Semerkant’ta gerçekleştirilen Özbekistan-Türkiye KUKK toplantısı ile birlikte %50 artan geçiş belgesi kotası ile birlikte Özbekistan’a olan taşımalarımız daha da artmıştır ve kotası dolan belgeler için ek 6.000 adet belge Ağustos ayı içerisinde alınmıştır.

BDT ülkelerine yapılan taşımalarda en önemli yere sahip Rusya Federasyonu'na baktığımızda bu yıl taşımaların hızla yükselişe geçmesi ile birlikte ihracat taşımalarımızda %347 oranında artış olduğu görülüyor. Öyle ki Rusya için aylık dönemlerde açılan geçiş belgeleri Mayıs ayında yeterli gelmediği için ek 700 adey belge, Haziran ayında ek 500 adet belge, Temmuz ayında 100 ve Ağustos ayında da 200 adet ek belge kullanıma açıldı. Özellikle Haziran ayında Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası organizasyonu kapsamında gıda taşımacılığında ciddi artış olduğu görüldü. Bununla birlikte, ulaşımın Rusya üzerinden transit geçilerek sağlandığı güzergahlarda da taşımaların arttığını görüyoruz.

Altyapı yatırımları ve süren inşaat projelerinin artması ile birlikte, ihracat taşımalarımızda Ukrayna’ya %63 oranında artış yaşanmış ve Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait ikili geçiş belgeleri Haziran ayının başında bitmişti. Moldova’ya ise %20 oranında artış görülmektedir. BDT ve Orta Asya ülkelerine Ocak-Temmuz toplamında %4 artış yaşanmıştır.

İlk 7 ayda, Türkiye’den yapılan ihracat taşımalarında; Türk araçlar bir önceki döneme göre yüzde 3 düşüş yaşadılar. Yabancı araçlar ise %10 artış yaşadılar, Genel toplamda ise bir değişim olmamıştır. Yabancı araçların payı %23, Türk araçların payı ise %77 olarak gerçekleşti.

2018 yılının ilk 7 ayında ithalat taşımalarında genel toplamda %1 düşüş olduğu görülüyor. Türk araçların sayısında %1 oranında düşüş yaşanırken Yabancı araçların oranında bir değişiklik olmadı. Geçen yıla göre Yabancı araçlar Pazar payında %34’e kadar paylarını artırmış durumdalar. İthalat taşıması yapan Yabancı araçları, başta İran olmak üzere Bulgaristan ve Romanya takip ediyor.

İlk 7 ayda, Türk araçlarının İthalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında, ilk sırada 57.582 adet taşıma ile Almanya geliyor. Geçen ay ikinci sıradaki Irak ise her ay artış eğiliminde olmuştu fakat ihracattaki düşüş ile birlikte ithalatta da düşüş eğilimine geçti ve yerini 34.658 ithalat taşıması yaptığımız İtalya’ya bıraktı. 3. Sıradaki Irak’ta ise İlk 7 ay toplamında %31 oranında düşüş yaşandı ve 34.259 adet ithalat taşıması gerçekleştirildi.

Avrupa ülkeleri arasında düşüşün yaşandığı ülkelerde %22 Birleşik Krallık, %8 Bulgaristan ve %7 ile İtalya bulunmaktadır.  Diğer tüm Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat taşımalarımız istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu ülkeler arasında Fransa %18, Yunanistan %10, Hollanda %12, Belçika %36, Polonya %14 ve Avusturya %20 artış ile dikkat çekmektedir.
 
İran’dan yapılan ithalat taşımalarımızda ise Türk araçları %31 oranında artış yakaladılar. Diğer dikkat çeken ülke ise %25 artış ile Özbekistan oldu. İhracat taşımasında da ciddi artış görülen Özbekistan’ın İthalat yönünde de artış göstermesi Özbekistan’ın önemini tekrar vurguluyor.
 

TRANSİT TAŞIMALAR


Türkiye üzerinden yapılan Transit taşımalar incelendiğinde; Türk ve Yabancı araçlarının İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelere taşıma yaptığı görülüyor.  Yoğun olmamakla birlikte İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi gelişmiş ülkelere de transit taşımalar yapılıyor. Transit taşımaları ülkemiz üzerinden yapan araçlar ise gene yoğunlukta olarak İran, Bulgaristan ve Gürcistan gibi komşu ülkeler.
 
Transit taşımalarda yabancı araçlar arasında ilk sırada İran geliyor. İran araçları yoğunlukla Gürcistan ile İran arasında yük taşıyorlar. Bulgaristan araçları ise Avrupa’dan aldıkları yükleri Türkiye’yi transit geçerek yoğunlukla Gürcistan ve Ermenistan’a taşıyorlar.

BOŞ GİRİŞLER

Türk araçları boş giriş sayılarını düşürmesine karşın Yabancı araçlar %32 oranında boş girişlerini artırdılar. Türk taşımacılar; Avrupa’dan aylık ~5.000 araç, Irak ve Suriye’den ~50.000 araç, Azerbaycan ve Gürcistan’dan ~10.000 araç, İran’dan ~2.500 araç, Rusya’dan ~2.000 araç ile aylık ~ 70.000 araç ile kendi ülkelerine boş dönüş yapıyorlar. Yabancı araçlar ise aylık ~10.000 adet boş giriş yapıyor ve bu araçların başında Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya geliyor.

2018 yılı içerisinde Türk araçlarının karayolu ile taşımacılık yaptığı ülkelerin harita üzerinde gösterimi
 

OCAK-HAZİRAN 2018 İHRACAT VERİLERİ

 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu sayede 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında ihracatın yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara, son 12 aylık ihracatın da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Temmuz ayında sektörel bazda en fazla ihracatı, 2,8 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu.

İhracat pazarlarına bakıldığında; Temmuz ayında 223 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bu ülkelerden 170'ine ihracatımıza artış yaşadık. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak oldu. Bunların yanında, ihracat artışında dikkat çeken ülkeler var; Umman'a ihracatımız 4 katına, Libya'ya 3 katına, Kolombiya, Güney Kore ve Hindistan'a ihracatımız ise 2,5 katına çıktı. Ülke gruplarında ise AB her zaman olduğu gibi lider. AB'ye ihracatımız Temmuz'da %15 artarak 6,9 milyar dolara ulaştı, AB'nin ihracatımızdaki payı da bu sayede yüzde 48,7 oldu. 
 

 

 
''Dünya Üzerinde Bu Tesisimizde Kullandığımızdan Daha Modern Bir Teknoloji Bulunmuyor!''
 
Mutlu Akü Rusya’da Teknolojilerini Tanıttı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
''Dünya Üzerinde Bu Tesisimizde Kullandığımızdan Daha Modern Bir Teknoloji Bulunmuyor!''
Krone, Almanya/Werlte’deki genel merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında, ...
Intercity Yeniden Yüzde 100 Yerli
Filo kiralama sektörünün lider markalarından Intercity, 2008 yılında Japon ...
Fiat Yol Arkadaşım Connect Artık Doblo ve Fiorino’da!
Fiat, araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect ...
 
29 Eylül Tarihli SRC5 Sınavına Girmek İçin Son Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2018
UND'den alınan bilgiye göre, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ...
Tek Tuşla Yol Yardım Hizmeti Yanınızda!
Tur Assist, işbirliği yaptığı markalara BenzinLitre’yi de ekledi. Türkiye’nin ...
Bosch, Yük Trafiğinde Bir İlke İmza Atıyor
Ticari araçları otonom, ağa bağlı ve elektrikli hale getirmeye yönelik ...
 
Yeni Mevzuata Uygun Yüksek Güvenlik Seviyesi!
Fiat Professional Ailesi’nin köklü üyesi Ducato, okul servisleri için ...
Pirelli Türkiye, Stevie Awards 2018’de Ödüle Layık Görüldü
2002 yılından bu yana dünyanın en iyi ürün, hizmet ve iletişim projelerini ...
Kur Farkı Karşılıklı Fatura Edilecek
UND'nin yaptığı açıklamaya göre, UN Ro-Ro şirketi tarafından 13.08.2018 ...
 
Nuray PEKCAN
Çözüm?
kamyonum,applicasyon,play store,cepte
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
BİREYSEL KAMYONCUNUN ZAFERİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU “KVKK” VE GETİRDİKLERİ
Emre ELDENER
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Doç. Dr. Onur DİKMENLİ
BİLMİ-YORUM!
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
haberler
src
lkw
fahrer
türkiye
Kamyon
şoför
sondakika
kamyonum