Her G├╝n Yeni ve ├ľnemli Ad─▒mlar
Nuray PEKCAN

ULUSLARARASI LOJ─░ST─░─×─░N GÜÇLÜ F─░RMALARINDAN

HER GÜN YEN─░ ve ÖNEML─░ ADIMLAR

Uluslararas─▒ ta┼č─▒ma yapan lojistik firmalar─▒n─▒n yenilikçi çal─▒┼čmalar─▒n─▒, sektöre katk─▒lar─▒n─▒, sorunlar─▒n─▒ ve beklentilerini sizlere sayfalar─▒m─▒z arac─▒l─▒─č─▒ ile aktarmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda Borusan Lojistik’in Genel Müdürü Serdar Erçal, Logitrans CCO Ticari Grup Ba┼čkan─▒ Muzaffer Tuna, Erman Nakliyat Genel Müdürü Emrah Deniz, Gümü┼č Trans Sahibi Emrullah Gümü┼č, Sa─čl─▒k Logistics’ten Zahit Sa─čl─▒k, Poçan Lojistik Genel Müdürü Sercan Poçan ve UND Yönetim Kurulu Üyesi ─░brahim ┼×eflek ile görü┼čüyoruz.

Sektörün Lojistik Portal─▒ eTA

Borusan Lojistik’in Genel Müdürü Serdar Erçal, 2012 y─▒l─▒nda hayata geçirdikleri ve Avrupa'n─▒n en büyük 3. dijital lojistik platformu olarak belirttikleri eTA için, “Türkiye’de nakliyecileri ve kamyoncular─▒ arac─▒lar olmaks─▒z─▒n dijital ortamda bir araya getiren ilk dijital lojistik platformu. 2020 y─▒l─▒nda eTA ile 420 bin sefer gerçekle┼čtirildi.” diyor. Dijitalle┼čmeye dikkat çeken Erçal ┼čunlar─▒ ekliyor konu┼čmas─▒na; “Dijitalle┼čme arac─▒l─▒─č─▒yla verimlilik ve mü┼čteri memnuniyeti sa─člaman─▒n yan─▒ s─▒ra, eTA için bir di─čer önemli ba┼čar─▒ faktörü de çevresel sürdürülebilirlik. Türkiye’de FTL hizmetleri için bo┼č sefer oran─▒n─▒n yüzde 24 civar─▒nda oldu─ču tahmin ediliyor. Ki┼čiselle┼čtirilmi┼č sefer önerileri sunan ve seferlere en yak─▒n kamyoncular─▒ atayan eTA ile bu oran─▒ yüzde 18’e indirmeyi ve FTL seferlerinden kaynaklanan karbon emisyonlar─▒n─▒ azaltmay─▒ hedefliyoruz.”

Türkiye-Polonya Aras─▒nda Aktarmas─▒z Tren Seferleri

─░ntermodal ta┼č─▒mac─▒l─▒─č─▒n en güçlü firmalar─▒ndan biri de Logitrans. Firma sektörün i┼čleyi┼čine büyük bir katk─▒ sa─člayacak yat─▒r─▒ma imza at─▒yor. CCO Ticari Grup Ba┼čkan─▒ Muzaffer Tuna, Eylül ay─▒nda Türkiye Polonya aras─▒nda aktarmas─▒z direkt bir blok tren seferine ba┼člad─▒klar─▒n─▒ anlat─▒yor. Tuna tren seferine ili┼čkin; Polonya Devlet Demiryollar─▒ partnerli─či ile kar┼č─▒l─▒kl─▒ uzun vadeli bir sözle┼čme ile Eylül ay─▒nda Türkiye-Polonya aras─▒nda aktarmas─▒z direkt tren seferine ba┼člad─▒k. Her tren 36 TIR’l─▒k yük ta┼č─▒yor ve t─▒rla ayn─▒ sürede gidiyoruz. Önceleri ─░zmit Derince’den ç─▒kmay─▒ planlam─▒┼čt─▒k; fakat ko┼čullar gere─či ┼ču an ilk seferlerimize Halkal─▒’dan ba┼čl─▒yoruz. Daha sonra Derince’den ikinci treni kald─▒raca─č─▒z. TIR ebatlar─▒na çok yak─▒n kapal─▒ kasa konteyner kullan─▒yoruz. Son hesaplamam─▒za göre TIR’a nazaran çok ciddi bir maliyet avantaj─▒ var. Risk olarak da TIR’─▒n çok alt─▒nda.” de─čerlendirmesinde bulunuyor.

Eylül-Ekim 2021’de UAB ile 180 Ki┼či Yol Kenar─▒ Denetimleri ─░çin E─čitim Alacak

Geçti─čimiz say─▒da ele ald─▒─č─▒m─▒z ve i┼člemeye devam etti─čimiz konulardan biri olan so─čuk ta┼č─▒may─▒ uluslararas─▒ ta┼č─▒ma yapan Erman Nakliyat Genel Müdürü Emrah Deniz ile konu┼čuyoruz. 2011 y─▒l─▒ndan beri ATP belgelendirme çal─▒┼čmalar─▒n─▒ da yürüttüklerini belirten Deniz, önemli bir çal─▒┼čmaya dikkat çekiyor; “Biz 2014-2015’ten beri Bakanl─▒k ile temas halindeyiz ve tavsiyede bulunuyoruz. ATP’nin iç mevzuata uygulanmas─▒ hatta Fransa, ─░talya, ─░spanya, Portekiz ve Slovakya’da da oldu─ču gibi baz─▒ ya┼č meyve sebzelerin de buna dahil olmas─▒ gerekti─či konusunda önerilerde bulunuyorduk. Ula┼čt─▒rma ve Altyap─▒ Bakanl─▒─č─▒ “Bozulabilir G─▒da Maddelerinin Ta┼č─▒nmas─▒nda Ula┼čt─▒rma ve Altyap─▒ Bakanl─▒─č─▒n─▒n Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” ad─▒ alt─▒nda bir AB projesi ba┼člatm─▒┼čt─▒. Eptisa Mühendislik ad─▒nda ─░spanyol bir firma ihaleyi devrald─▒ ve Bakanl─▒kla proje üzerinde çal─▒┼č─▒yor, ben de projede ATP uzman─▒ olarak yer al─▒yorum.  Bu proje ba┼člad─▒─č─▒nda 2 Temmuz 2021 tarihli “Bozulabilir G─▒da Maddelerinin Ta┼č─▒mac─▒l─▒─č─▒nda Kullan─▒lacak Özel Ekipmanlar Hakk─▒nda Yönetmelik” daha ç─▒kmam─▒┼čt─▒. Proje bu yönetmeli─če bir haz─▒rl─▒k olacakt─▒; ancak pandemi nedeni ile gecikmeler oldu ve yönetmelik projeden önce ç─▒kt─▒. Proje kapsam─▒nda mevzuata yap─▒lmas─▒ önerilenler, en iyi AB uygulamalar─▒, yol kenar─▒ denetimi e─čitimleri gibi konular çal─▒┼č─▒l─▒yor. Eylül-Ekim 2021’de UAB ile 180 ki┼či yol kenar─▒ denetimleri için e─čitim alacak ve bu i┼č yönetmelikte de belirtildi─či üzere 01.01.2022’de ba┼člayacak.” ┼čeklinde sürdürüyor.

Olmazsa Olmaz; Denetim

So─čuk zincir ta┼č─▒mac─▒l─▒─č─▒ yapan Gümü┼č Trans Sahibi Emrullah Gümü┼č de denetim konusuna dikkat çekerek, “Mevzuatlar ancak do─čru bir ┼čekilde uyguland─▒─č─▒ takdirde yeterli olabilir. Özel ekipmanlar─▒n muayene ve belgelendirme sisteminin denetimi kontrol alt─▒nda olursa ta┼č─▒mac─▒l─▒k sektörünün kalitesi artacakt─▒r.” de─čerlendirmesinde bulunuyor.

Dijitalle┼čme Yolunda Ad─▒mlar H─▒zlan─▒yor

Sa─čl─▒k Logistic’ten Zahit Sa─čl─▒k da sektörün sorunlar─▒n─▒ dile getiriyor. Sa─čl─▒k; vize, kota, geçi┼č ücreti ve sürü┼č sürelerinin Türk ta┼č─▒mac─▒lar─▒n─▒n ya┼čad─▒─č─▒ en büyük sorunlar oldu─čunu vurgulayarak ┼čoförlere serbest dola┼č─▒m hakk─▒ ya da vize kolayl─▒─č─▒n─▒n sa─članmas─▒ gerekti─čine dikkat çekiyor. Sa─čl─▒k, dijitalle┼čme konusuna verdikleri önemden de ┼čöyle bahsediyor; “Tüm bunlar─▒n yan─▒nda, yat─▒r─▒m konusunda as─▒l önem verdi─čimiz konu ise dijitalle┼čme. Bu yöndeki yat─▒r─▒mlar─▒m─▒z da güncellenip, geli┼čtirilerek devam ediyor.”

Lojistik’te Konya

UND Yönetim Kurulu Üyesi ─░brahim ┼×eflek ve Poçan Lojistik Genel Müdürü Sercan Poçan, ile Konya bölgesinin lojistik potansiyeline yönelik konu┼čtuk. ┼×eflek Konya’n─▒n lojistik potansiyeline ili┼čkin olarak, “┼×ehrimiz tar─▒m, otomotiv ve sanayi sektörleri ba┼čta olmak üzere ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip. Dolay─▒s─▒yla lojisti─čin ve lojistik firmalar─▒n─▒n önemi oldukça fazla.” diyor.

Konya’n─▒n lojistik potansiyeline ili┼čkin “UND üyesi 25 firma ile birlikte bölgemizdeki potansiyele yetecek güce sahibiz” diyen Poçan Lojistik Genel Müdürü Sercan Poçan ayn─▒ zamanda sektörün en önemli sorunlar─▒ olarak; kap─▒larda olu┼čan s─▒ralar─▒ ve sürücü vizeleri ile geçi┼č belgeleri konusunda ya┼čanan s─▒k─▒nt─▒lar─▒ dile getiriyor.

Yani anlayaca─č─▒n─▒z uluslararas─▒ lojistik firmalar─▒ durdurak bilmeden çal─▒┼č─▒yor, çabal─▒yor; üstlendikleri büyük sorumlulu─ču lay─▒k─▒yla yerine getirmek için. Ve de inkar edilemez bir ┼čekilde de bu yolda emin ad─▒mlarla ilerliyor.

Peki sektörün di─čer taraflar─▒ndaki oyuncular ne yap─▒yor? Onlar da üstlerine dü┼čen görevi lay─▒k─▒yla yerine getiriyor mu?

Öyleyse mesele yok; önümüz aç─▒k…

 

 

 

 

 

 

 

 Sayfa Adresi: http://www.kamyonum.com.tr/yazar/Her-Gun-Yeni-ve-Onemli-Adimlar/255