GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
Gürcistan’a Yapılacak Taşımalarda Yeni Uygulamalar
Gürcistan’a Yapılacak Taşımalarda Yeni Uygulamalar
ZF 2019 Finansal Sonuçları: Yeni Siparişler ve Yüksek Yatırımlar ZF'yi Zorlu Piyasa Koşullarına Hazırlıyor
ZF 2019 Finansal Sonuçları: Yeni Siparişler ve Yüksek Yatırımlar ZF'yi Zorlu Piyasa Koşullarına Hazırlıyor
All Drivers Performing A Transit Of Goods Through Belarus Are Obligated Only Park İn The Specified Areas To Rest, Eat Or Refuel.

All Drivers Performing A Transit Of Goods Through Belarus Are Obligated Only Park İn The Specified Areas To Rest, Eat Or Refuel.

1 2 3 4 5 6
6 Temmuz 2007 Cuma - 00:00

Taşımacılıkta dinamik açılımlar: Lojistik Köyler ve Ro-Ro taşımacılığı

Taşımacılıkta dinamik açılımlar: Lojistik Köyler ve Ro-Ro taşımacılığı

Gelişen dünyada ihtiyaçlar sürekli artıyor. Bu ihtiyaçlar arasında ise ulaştırma, önemli bir yer taşımakta. Ulaşımın etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yapılmasının ülkelere bir çok açıdan önemli getirileri var. Jeopolitik olarak önemli bir yerde bulunan ülkemizin bu avantajını iyi bir şekilde kullanması için sadece var olan potansiyel ve mevcut durum tabi ki  yetmez; bunun üzerine farklı değerler katmak gerekir. Bu noktada, ülkemizde uygulanmakta olan lojistik köy ve Ro-Ro taşımacılığı gibi projeler dikkate değer oluşumlardır. Biz Kamyonum Dergisi olarak bu değerleri sık sık sayfalarımıza taşıyarak sektöre bu anlamda ışık tutmaya gayret ediyoruz. Bu sayımızda da  Roder Genel Sekreteri Hakan Bezginli ile lojistik köyler ve Ro-Ro taşımacılığıyla ilgili konuştuk. 

“Lojistik Köy Projesi’nin taşımacılık sektörüne katkıları yadsınamaz…

Roder, toplu taşımacılık üssü projesini Ankara merkezli olarak yapmıştır; yakın tarih içerisinde İstanbul’da ve bir diğerini de önümüzdeki yıl Mersin’de gerçekleştirmek istiyor.”

Lojistik köylerle ilgili olarak Roder’in yatırım projeleri nelerdir?

Roder her konuda Türkiye’nin ender ve güçlü sivil toplum kuruluşudur. Roder’in sektör menfaatleri için gerçekleştirdiği projeler arasından en önemlilerinden bir tanesi “Ankara Taşımacılık Üssü Projesi”dir. Roder, sadece bu projeyi değil, bu projenin yanında bir çok projeyi, “Sigortacılık Projesi”ni, “Araç Muayene Projesi”ni arka arkaya gerçekleştirmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Lojistik köylerle ilgili olarak Roder, yine sektörden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda; tabii ki sektörün katılımıyla bir toplu taşımacılık üssü projesini Ankara merkezli olarak yapmıştır. Bu çalışma Avrupa ve Balkanlarda mevcut taşımacılık üsleri projelerinin daha ilerisinde, verimli, büyük, modern bir tesis olmak anlamında bir projedir. Bu projenin bir benzerini Roder, yakın tarih içerisinde İstanbul’da ve bir diğerini de önümüzdeki yıl Mersin’de gerçekleştirmek istiyor. Çünkü sektörden gelen talepler, istekler ve ülkemizin ihtiyaçları böyle bir mecburiyeti beraberinde getirmektedir.

Ankara’da yapılması planlanan  lojistik köy nerede olacak?

“Ankara Taşımacılık Üssü Projesi” Roder’in en önemli projelerinden bir tanesidir. Ve bu sektörün katılımı ve desteğiyle gerçekleştirilen bir projedir. Biz Ankara’da yapılması planlanan Lojistik Köy için bir araştırma ve çalışma yaptık. Ve bu doğrultuda Ankara-İstanbul otoyolunda, otoban girişinde, Kazan mevkiinde yapmayı planlıyoruz. Buranın  batıya açılan kapı olması ve uluslar arası bağlantı yollarının Ankara’yla olan ilişkisinin merkezinde olması nedeniyle bu proje Kazan’da yapılacak.

Bu projede yer alacak birimler nelerdir?

Lojistik Köy Projesi’nde, araçların, ithalatçıların ve ihracatçıların her türlü ihtiyacını karşılayacak tüm tesisler bulunacak. Nedir bunlar: gümrüklü depolar, gümrüksüz depolar, park alanları, tamir-bakım-onarım alanları, servis alanları, bürolar, bankalar, akaryakıt istasyonları; tır parkları ve kantar, otel, restaurant, lokanta gibi ihtiyaçlara cevap verecek tesislerin yanısıra gümrük, ulaştırma, güvenlik, kolluk, resmi kuruluşlar yani bu anlamda teknik ihtiyaçlara yönelik destek kuruluşlarının hepsi “Lojistik Köy Projesi”nin kapsamında bulunacak unsurlardır. Kurulması planlanan lojistik köylerle ilgili Ankara’da Kazan bölgesinde 600 dönüme yakın bir araziyi, kendi öz kaynaklarımızla almış bulunmaktayız. Herhangi bir şekilde şu anda öz kaynak dışında bir kredi veya maddi destek almış değiliz. Bunun dışında herhangi bir tahkikat ve herhangi bir muafiyet de talep edilmiş değil. Bu projeyle ilgili arazi alım çalışmaları bitirildi. Arazilerin müsaadeleri, inşaata uygun olmak üzere imar projeleri yapıldı. Bu projenin gerekli başvuruları ve onaylarının alınması sürecini yaşıyoruz. Önümüzdeki kısa dönemde mimari projenin de tamamlanmasına müteakip inşaata başlayıp çok kısa bir dönemde de inşaatı bitirmeyi düşünüyoruz.

Kurulması planlanan lojistik köyün yapımına ne zaman başlanacak? Ve ne kadar sürede tamamlanacak?

Bu sene sonunda inşaata başlamayı düşünüyoruz. Maksimum 24 ay gibi bir sürede de inşaatı bitirmeyi planlıyoruz. Bu inşaata ilişkin olarak da belli miktarda kendi öz mal kaynaklarımız gündemde olacaktır. Belli miktarda kredi kullanılacaktır. Ama öz kaynaklı kredi çalışmaları yapılmış ve gerektiği zaman da kullanım için ihtiyaca cevap vermek üzere bekletilmektedir.

Projenin işletilmesi nasıl gerçekleştirilecek?

Projenin işletilmesi, uluslararası nakliyeciler,  ihtiyaç sahipleri, iş sahipleri tarafından sektör bazında oluşturulacak bir çatı işletmesi anlamında yürütülecektir. Sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerin etkin katılımları bu çatı için önemli bir unsur teşkil edecektir. Ticari anlamdaki işletme, inşaatın tamamlanması sürecinde belirlenecek ve katılımlı bir şirketleşme modeliyle Avrupa’daki benzerlerine uygun olarak gerçekleşecektir.

“Bugün rekabeti arttıramaz, hizmetinizi yükseltemez, maliyetinizi düşüremezseniz; globalleşen dünyada hizmet vermek ve yaşamak şansına sahip olamazsınız. Bu proje Türkiye’de çok gecikmiş ama yapıldığında çok büyük faydası olan yatırımdır.”

Lojistik Köy Projesi’nin doğrudan taşımacılık sektörüne, dolaylı olarak da diğer sektörlere katkısı ne olacaktır?

Lojistik Köy Projesi’nin taşımacılık sektörüne katkıları yadsınamaz derecede büyüktür. Maliyetleri düşürmek, hizmet kalitesini yükseltmek, rekabeti arttırmak bunların başlıcalarıdır. Bugün rekabeti arttıramaz, hizmetinizi yükseltemez, maliyetinizi düşüremezseniz; globalleşen dünyada hizmet vermek ve yaşamak şansına sahip olamazsınız.Ülkemizin dış ticaretinin üç sacayağı ithalat, ihracat ve uluslararası nakliyat olması anlamında, Türk dış ticaretine yönelik bir proje olması anlamında, lojistik köy projeleri hayati ehemmiyet teşkil eden güvenli, seri ve ekonomik şartları da beraberinde getiren bir projedir. Bu nedenle dolaylı olarak bu sektörlerin elde edeceği başarılar ve yapacağı açılımlar, bu sektörlere hizmet veren bütün diğer sektörlere, dolayısıyla tüm ülke ekonomisine büyük menfaatler sağlayacaktır. Bu proje Türkiye’de çok gecikmiş ama yapıldığında çok büyük faydası olan yatırımdır.

Ankara’da yapılması düşünülen lojistik köy projesinde hedef nedir?  Buradaki hedef Ankara’nın bir üs olması mı yoksa Ankara’nın bir güzergah mı  olmasıdır?

Ankara da yapılması düşünülen lojistik köy projesinde hedef genelde ve özelde iki anlamda açıklanabilir.Genelde maliyetler, rekabet ve hizmet kalitesinden bahsetmek mümkündür. Özelde ise Türk uluslararası nakliyecinsin ve Ankara uluslararası nakliyecisinin,Türk müteşebbisinin ve Ankaralı müteşebbisin ihtiyaçlarına cevap vermek olacaktır.Ankara’ daki üs kesinlikle bir güzergah olmayacaktır.Bir ana merkez, bir ana üs, bir toplama ve dağıtım anlamında bir yapılanma olacaktır. Burası hem iç hem de dış piyasa da, hem doğudan batıya, hem Avrupa’dan Asya’ya; gerek dış ticaret anlamında ülkenin ihtiyaçlarına yönelik gerekse de Ankaralı nakliyecilerin depolama, gümrük gibi ihtiyaçlarını karşılayan çok amaçlı ve çok kapsamlı bir üs olacaktır. Bu proje, tüm yönlerden gelen malların Ankara’da gümrüklenmesi, depolanması, aktarılması, doğu ve batıya yönelik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir çalışma olacaktır.

“Öncülük görevi üstlendik. Lojistik köy projelerinde büyük bir gelişme ve katılım olacağını düşünüyoruz.”

Lojistik köylerle ilgili şu anda herhangi bir yasal düzenleme var mı?

Lojistik köylerle ilgili henüz yasal bir düzenleme yok. Ama tabi ki olması gerekiyor. Mutlaka olması gerekiyor. Yasal düzenlemeyi yapıp işlemleri yapmak var;  işlemleri yapıp da yasal düzenlemenin bu anlamda işlemler doğrultusunda, ihtiyaçlar doğrultusunda gündeme gelmesini yönünde talepte bulunulmasını sağlamak var. Biz belki önce yapılsın demedik de önce yapalım dedik. Bu anlamda öncülük görevi üstlendik. Lojistik köy projelerinde büyük bir gelişme ve katılım olacağını düşünüyoruz. Bunların organize sanayi bölgeleri ile katılım ve üreticilikle ilişkilendirilmesi; organize sanayi bölgelerinin de lojistik katılımının sağlanması bakımında talepler var. Bu talepler doğrultusunda sektörler meclisinde çalışmalar yapılıyor. Yasal düzenlemeye ilişkin olarak sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar ile ilgili olarak ilgili bakanlıktan öncü olması bakımından bir takım girişimler ve çalışmalar yapılması gerektiği düşünülüyor. Mevzuat ve hazırlık çalışmalarının alt yapısı devam ediyor. Ama şu anda net bir yasal düzenleme yok. Genel düzenlemeler doğrultusunda ihtiyaçlara cevap verecek şekilde girişimlerde bulunulmaya çalışılıyor.

Türkiye’deki yapılması planlanan lojistik köylerin ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyor musunuz?

Lojistik köylerin Avrupa’daki örneklerini Türkiye’de  yapıyoruz .İhtiyaç mutlaka var. İhtiyaçları karşılamada yeterli olacak mı bu bilinmez. İhtiyaçlara yönelik yeterlilikler hiç bitmez, ihtiyaçlar da hiç bitmez. İhtiyaçlar yaşanarak ortaya çıkar. Dinamik toplumda ihtiyaçlar her zaman değişir ve artar. Dolayısıyla lojistik köyler de kendilerini yenilemeli, geliştirmeli ve aktivitelerini o anlamda bir düzenleme içerisinde gerçekleştirmeli. Biz ihtiyaçlara yetmesi anlamında bir çalışma iradesiyle işe başladık. Ama bunların olması bile çok önemli.

Lojistik köyler konusunda, Türk firmaları yabancılarla rekabet edebilecek düzeydeler mi? Bu konuda ne yapılması gerekiyor?

Türk firmaları, yabancı firmalarla rekabet edecek düzeyde sermaye birikimine yeni yeni kavuşuyor. Her şey sermaye değildir; rekabette bilgi ve birikim sermaye kadar önemli alt yapı  unsurlarıdır. Bizim uluslararası taşımacılar olarak, dış ticaret şirketleri olarak önemli tecrübe ve bilgi birikimimiz olduğunu düşüyorum. Sermaye anlamındaki alt yapının da tamamlanmakta olduğunu düşünüyorum. Şu anda tabi ki tam olarak yeterli değil. Ama istemek başarmanın önemli bir parçası ise amaçlıyoruz ve hedefliyoruz. Dolayısıyla şu anda belki istenilen düzeyde değiliz. Ancak bu yapılanmaların teşvik edilmesi ve alınacak neticelerle rekabet şartları daha da gelişecek.

“Ro-Ro Güçtür, Alternatiftir”

Ro-Ro,  nasıl ve hangi ihtiyaç nedeniyle ortaya çıkmış bir projedir?

Ro-Ro taşımacılığı konusunda rahmetli Turgut Özal’ın öngörüsü doğrultusunda ilk girişimde bulunan başkanımız Saffet Ulusoy’dur. Sektör temsilcilerinin katılımı doğrultusunda bu konuda girişimlerde bulunulmuştur; bu girişimlerin başlıca nedeni Yugoslavya’da çıkan iç savaştır.  Bu savaş Türk uluslar arası taşımacılığının önünü kesmiş; Türk taşımacısı Avrupa’dan çıkış yapamaz hale gelmiştir…Ve güzergah üzerindeki ülkelerin Türkiye’ye koymuş olduğu kotalar ve geçiş ücretleri nedeniyle Türk dış ticareti bir çıkmazla karşı karşıya kalmıştır. Ve bu yüzden böyle bir projeye ihtiyaç duyulmuştur.

“Avrupa’nın birinci büyük, dünyanın ise üçüncü  büyük Ro-Ro hattıdır”

 Ro-Ro projesi, Türk dış ticaretinin ve ülkemiz geleceğinin önemli açılımlarından birisidir. Artık Avrupa’da kara yollarına araçlar sığmazken, sıkıntılar yaşanırken alternatif sistemlere sahip çıkmak Avrupa’nın en önemli projeleri haline gelmiş ve bu projeler büyük fonlarla desteklemiştir. Avrupa’nın bu günlerini biz 15 yıl önce yaşayan bir ülkenin sektörüyüz. Ve bu yolu bize çizen de kamunun desteği ve sektörün sahip çıkması, katılması anlamında başkanımızın ortaya koyduğu büyük iradedir. Bu anlamda kurulan şirket Avrupa’nın birinci büyük, dünyanın ise üçüncü büyük Ro-Ro hattıdır. Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı ihracatın P’sini bu Ro-Ro’lar götürmekte ve bu proje dış ticarete ve ülkemiz ekonomisine parayla ifade edilemeyecek kadar manevi katkılar sağlamaktadır.

Ro-Ro Taşımacılık konusunda RODER’ in çalışmaları nelerdir?

Ro-Ro taşımacılığıyla ilgili olarak Roder, buna ortak olan uluslararası taşımacıların üyesi olarak kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu sivil toplum kuruluşu kombine taşımacılığı karayolu, deniz yolu, demir yolu hava yolu taşımacılığını bir bütün olarak görmekle bütün sektörü kucaklamaktadır. Roder, kombine taşımacılığı, amaç olarak nakliyecinin hizmetinde koyan bir çalışmayla yaşatmaya çalışmakta ve bu anlamda projeler gerçekleştirmektedir.

Ro-Ro taşımacılığının nakliye sektörüne sağladığı avantajlar nelerdir?

Ro-ro taşımacılığı, sadece nakliye sektörüne değil nakliye sektörüyle birlikte bütün ülkemize önemli avantajlar sağlayan, en azından ülkemizin mallarını dışarıya taşıyan, bunun ekonomik ve istikrarlı bir şekilde olmasını sağlayan bir projedir. Ro-Ro güçtür, alternatiftir. Olmazsa olmaz bir imkandır. Sektörümüze güvenlik, ekonomik ve seri rekabetçi taşıma ve alternatif taşıma getirmektedir. Roder, bu çalışmaları etkin bir şekilde yapan bir kuruluştur. Çünkü dünyamız artık taşımacılık denince kombine taşımacılığa yönelmek ve bunun planını yapmak mecburiyetindedir.

Ro-Ro taşımacılığı taşımacılık sektörü için bir olumsuzluk arz edebilir mi?

Özel anlamda bir takım düşüncelerle Ro-Ro’ya, kombine taşımacılığa belki eleştiriler getirilebilir ancak bunları özelden sektör geneline, sektör çıkarlarına ve ülke çıkarlarına yönelik olarak değerlendirdiğimiz takdirde bu eleştirileri yapanlar Ro-Ro sektörünün Türkiye’nin geleceğinin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu görmemektedirler. Ro-Ro, taşımacılık sektörünü olumsuz etkilemek bir yana, sektöre katkısı dışında, dış ticaretin menfaatine olan bir kombine taşımacılık şeklidir. Ve temel taşımacılık modudur.

Ro-Ro taşımacılığın ülke ekonomisine katkısı nelerdir ?

“ülke ekonomisi anlamında katkıları parayla ölçülemeyecek kadar önemli ve büyüktür”

Tabi ki sektör anlamında, dış ticaret anlamında ve ülke ekonomisi anlamında katkıları parayla ölçülemeyecek kadar önemli ve büyüktür. Bence parasal değeri Türkiye’nin hayati ihtiyaçlarını karşılamak anlamındaki alternatifi olmayan bu hayati katkı, bu anlamda ülkenin prestijiyle ilgili önemli bir destektir.

“Bütün taşıma modlarının kullanıldığı Avrupa’nın göz bebeği bir projedir.  İnşallah önümüzdeki dönemde Ro-Ro taşımacılığı, ülkemizin, sektörümüzün geleceğine yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam eder.

Ro-Ro taşımacılığın bugünü nedir? Taşımacılığın geleceği konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Ro-Ro, Avrupa’nın birinci büyük, dünyanın ise üçüncü büyüğü olması anlamında ülkemizde uluslararası nakliyecilerin kurduğu bir şirket ve 200 ortaklı bir oluşumdur. Dünyanın en büyük Ro-Ro’larına sahip 240 TIR’lık Ro-Ro’ların olduğu bir oluşumdur.  Bu, Pendik-Trieste arasındaki mesafeyi 50 saate indiren bir sihirli bir otobandır. Bu taşımacılık modu, kombine taşımacılığının olamazsa olmaz bir parçası olarak Avrupa’da yılın taşımacılık projesine layık görülmüştür. Bütün kombine taşımacılık şekillerini bünyesinde bulunduran bir sistemdir.

Örneğin, Kayseri’den karayoluyla alınan bir malzeme Pendik limanına kadar getirilmektedir. Buradan hiç aktarma olmadan bu malzeme, deniz yoluyla İtalya Trieste’ye; buradan da gene bu malzeme Avusturya’yı transit tren yoluyla Almanya’ya taşınmaktadır. Böylece kara, deniz, ve demir yolu kullanılmaktadır. Bu anlamda sürücülerimiz de hava yoluyla İstanbul’dan Trieste’ye götürülmekle hava yolu da kullanılmaktadır. Böylece bütün taşıma modlarının kullanıldığı Avrupa’nın göz bebeği bir projedir.  İnşallah önümüzdeki dönemde Ro-Ro taşımacılığı, ülkemizin, sektörümüzün geleceğine yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam eder.

 
İç Anadolu Dosyası Yozgat
 
Tüzmen, 'Türkiye Gelinecek Bir Ülke...'
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Nuray PEKCAN
BU DA GEÇER
kamyonum,applicasyon,play store,cepte
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
BİREYSEL KAMYONCUNUN ZAFERİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU “KVKK” VE GETİRDİKLERİ
Emre ELDENER
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Doç. Dr. Onur DİKMENLİ
BİLMİ-YORUM!
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
bus
kamyoncu
src
haberler
kamyonum
Kamyon
news
türkiye
şoför